Bemanning

Allt fler invånare per sjuksköterska

Allt fler invånare per sjuksköterska
Socialstyrelsens siffror visar att antalet sjuksköterskor per 100 000 invånare sjunker. Arkivbild: Mostphotos

Det går drygt 92 svenskar per yrkesverksam sjuksköterska i Sverige. Det är tolv fler än för ett år sedan. Det är en utveckling som syns i hela landet — se hur det ser ut i ditt län.

4 februari 2019

Stängda vårdplatser, långa köer, satellitpatienter, stabsläge och ett evighetsarbete för vårdens chefer att få till bemanningen. Nu syns sjuksköterskebristen allt tydligare i Socialstyrelsen statistik.

Enligt myndighetens senaste siffror (från 2016) går det drygt 92 svenskar per yrkesverksam sjuksköterska. Året innan var motsvarande siffra 80 svenskar per yrkesverksam sjuksköterska. Det är alltså tolv fler personer per sjuksköterska att ta hand om, grovt räknat.

Tätast och glesast

Den negativa utvecklingen syns i hela landet:

  • Jämtland har fått uppleva den största minskningen. Där har antalet sjuksköterskor per 100 000 invånare gått från 1 570 till 1 336 mellan 2015 och 2016.
  • Västerbottens län är landets mest sjukskötersketäta del. Här finns det 1 388 sjuksköterskor per 100 000 invånare.
  • Sjuksköterskeglesast är det i Södermanlands län där det finns 934 sjuksköterskor per 100 000 invånare.

Utvecklingen beror både på befolkningsökningen och att tillväxten av sjuksköterskor inte sker i önskvärd takt. Till det kommer stora pensionsavgångar, bland annat.

Nya legitimationer

Enligt Socialstyrelsens siffror ökar antalet legitimerade inom många legitimationsyrken, sett till antalet legitimerade per 100 000 invånare. Men bland sjuksköterskor har det bara skett en blygsam ökning på en procent under de senaste fem åren (2013-2017). Samma gäller för antalet legitimerade barnmorskor per 100 000 invånare. När det gäller biomedicinska analytiker är motsvarande siffra plus-minus-noll.

Osäker utbildningssatsning

2015 drog satsningen på fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammen igång. Resultatet av detta syns ännu inte i statistiken eftersom utbildningen är treårig. Men som Vårdfokus tidigare berättat har företrädare för sjuksköterskeutbildningarna varnat för att fler utbildningsplatser inte helt säkert kommer att ge fler sjuksköterskor eftersom många studenter har svårt att klara utbildningen.

I slutet av februari kommer Socialstyrelsens med sin egna årliga analys av hur tillgången till vårdpersonal ser ut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida