bemanning

Föreslår nytt nationellt råd för framtidens vårdkompetens

Föreslår nytt nationellt råd för framtidens vårdkompetens
Hur ska vården klara kompetensförsörjningen i framtiden? Ett nytt nationellt råd föreslås. Arkivbild: Getty Images

Larmrapporterna om bemanningen i vården har duggat tätt i många år. Det behövs bättre planering för vårdens kompetensförsörjning, anser Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet som i dag lägger fram ett gemensamt förslag.

Det är brist på många yrkesgrupper inom vården – en brist som hotar att bli värre. Men hur stor är bristen och inom vilka yrkesgrupper? Och hur ska utbildningarna dimensioneras för att möta det framtida kompetensbehovet?

Frågorna är många och nu vill Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, se ett bättre samarbete mellan olika myndigheter, vårdgivare och lärosäten för att hantera de här frågorna.

Knutet till Socialstyrelsen

De föreslår att ett nationellt samverkansråd inrättas som döps till ”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens”. Rådet ska vara knutet till Socialstyrelsen och ha ett eget kansli där.

Det nationella rådet ska samarbeta med sex regionala råd, ett i varje sjukvårdsregion. I råden ska det finnas representanter för regionerna, lärosätena och kommunerna. Deras huvuduppgift blir att diskutera sjukvårdens kompetensbehov och samordna arbetet med vfu, verksamhetsförlagd utbildning.

Nya prognosmodeller

Det behövs också bättre och mer samlat kunskapsunderlag, statistik och prognoser för att alla ska ha en gemensam bild av personal- och kompetensbehovet. Hur det ska förbättras ingår i förslaget som Socialstyrelsen och UKÄ i dag lämnar över till regeringen.

Läs också: Fortsatt stor brist på legitimerad personal

– Under vårt arbete med uppdraget har Socialstyrelsen och UKÄ utvecklat ny statistik och nya prognosmodeller där vi bland annat kunnat visa hur många som fullföljer utbildningen, var man börjar arbeta efter examen och hur man vidareutbildar sig. Det är värdefulla bidrag för att stärka den samlade bilden av kompetensbehoven, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida