besparingar

Oro i Jämtland: 100 tjänster ska bort

Oro i Jämtland: 100 tjänster ska bort
De ekonomiska problemen för Region Jämtland/Härjedalen har lett till besparingsåtgärder under flera år. I maj förra året demonstrerade anställda på Östersunds sjukhus mot tätare helgtjänstgöring. Foto: Marie Birkl.

Den ekonomiska krisen för Region Jämtland/Härjedalen förvärras. Regionledningen har tagit beslut om att 50 tjänster inom hälso- och sjukvård ska bort redan i höst och ytterligare 50 nästa år. Vårdförbundet varnar för konsekvenserna.

Det samlade underskottet i Region Jämtland/Härjedalen är uppe i 1,3 miljarder – och ökar hela tiden. De ständiga besparingskraven blir nu ännu tuffare.

? Ekonomiska underskott med sparkrav och effektiviseringar är något vi brottats med i många år, men nu när vi inte har några pengar i kassan, utan till och med måste låna till löner, är det allvarligare än någonsin, säger regiondirektör Hans Svensson.

I går informerades de fackliga organisationerna om att hälso- och sjukvården ska minskas med 100 tjänster, varav 50 redan under hösten. Ett arbete har påbörjats av områdescheferna med att se över var man kan spara och analysera vilka konsekvenser det får.

Starka invändningar

Vårdförbundets ordförande i Jämtland, Roger Bergebo, är kritisk.

? Vi har starka invändningar. Redan i dag har vi vårdplatser stängda på flera ställen för att det inte finns personal, framför allt sjuksköterskor. Vi har fått minska antalet operationer för att två salar hålls stängda. Att dra ner mer personal skulle förvärra situationen, säger han.

Men handlar det om färre sjuksköterskor?

? Det vet vi inte, än har de inte preciserat vilka yrkesgrupper det rör. Ofta blir det Kommunals grupper som drabbas när man ska skära i vården, men i förlängningen drabbar det även våra grupper som får en ökad belastning när annan personal tas bort, säger Roger Bergebo.

Otrygga anställningar

Han ser en uppenbar risk för att arbetsmiljön försämras, vilket kan leda till fler sjukskrivningar och att personal väljer att sluta.

Roger Bergebo är avdelningsordförande för Vårdförbundet i Jämtland.

? Dessutom tror jag att regionen kan få svårt att rekrytera. När de går ut och säger att de ska dra ner på personal upplevs anställningar där som otrygga. Jag pratade med en lärare på sjuksköterskeutbildningen som menade att de nyutbildade sjuksköterskorna inte söker sig till regionen för att det upplevs som osäkert.

Redan före semestrarna kommer regionledningen att presentera vilka 50 tjänster det handlar om och den 1 oktober ska det vara genomfört.

? Det kommer framför allt att beröra vakanser och visstidsanställda vikarier, i dagsläget har vi inga planer på att lägga varsel om uppsägningar, säger regiondirektör Hans Svensson.

Hans Svensson är regiondirektör i Jämtland/Härjedalen. Foto: Sara Rönnberg/Region Jämtland Härjedalen.

Han betonar att alla yrkesgrupper kommer att ses över och besparingarna kommer att beröra alla områden. Under 2018 gjordes en neddragning av den administrativa personalen inom regionstaben och regional utveckling med 50 tjänster, men även om det nu handlar om tjänster inom hälso- och sjukvården så utesluter Hans Svensson inte att det kan behövas fortsatta besparingar inom administrationen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida