Valåret 2018

Stora satsningar men inget lönelöfte från (S)

Stora satsningar men inget lönelöfte från (S)
I dag presenterade Socialminister Annika Strandhäll Socialdemokraternas vårdsatsningar, som bland annat innehåller två miljarder för att stärka primärvården. Foto: Maria Ejd

Socialdemokraterna vill bygga ut primärvården och öka öppettiderna på vårdcentralerna. Men socialminister Annika Strandhäll har inga nya svar på hur bemanningen ska lösas i framtiden.

Socialdemokraterna ser höstens val som en folkomröstning om välfärden och idag på en presskonferens berättade socialminister Annika Strandhäll om några av de satsningar partiet vill göra om de vinner valet i höst. Det handlar om kapade köer, utbyggd primärvård och en satsning på Vårdguiden 1177, som ska vara den digitala ingången i vården.

Köer skapar oro

Socialministern har mycket gott att säga om den svenska hälso- och sjukvården. Internationella jämförelser placerar Sverige högt, till exempel när det kommer till resultat, effektivitet och väntetider. Ändå är det just väntetiderna som skapar otrygghet, för trots att personalen träffar fler patienter än någonsin växer köerna.

– Hälso- och sjukvården har stora problem med långa väntetider och en allt större brist på kontinuitet, därför har vi tidigare satsat på cancervård, psykiatri och förlossning. Ett annat problem är att personalen är för få, har dåliga villkor och att alltför många lider av stress, säger Annika Strandhäll.

Mer personal behövs

Men hur ska Socialdemokraterna kunna uppfylla målet med en dygnetruntöppen primärvård, som ska vara ett förstahandsval för alla, om det inte finns tillräckligt med personal?

Sedan tidigare har regeringen gjort stora satsningar på fler utbildningsplatser både för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare och på att fler sjuksköterskor ska erbjudas betald specialistutbildning. Även på dagens presskonferens var fler utbildningsplatser Annika Strandhälls svar på hur sjuksköterskebristen ska lösas. 

Nu gäller det att landsting, regioner och kommuner fördelar pengarna på ett klokt sätt, understryker socialministern.

– Landsting och regioner bär ansvaret för hälso- och sjukvården. Vår roll är att ge dem rätt förutsättningar och det gör vi bland annat genom att via fler utbildningsplatser se till att dagens personal får fler kolleger, säger hon.

Inget lönelöfte

Inför valet i höst efterfrågar Vårdförbundet ett nationellt lönelyft för specialister och barnmorskor för att lösa bemanningskrisen och den dåliga arbetsmiljön i vården, som till stor del beror på att det saknas sjuksköterskor. Men något lönelöfte kom inte från Socialdemokraterna i dag. Parterna sätter lönerna – inte politikerna. Det har statsminister Stefan Löfven slagit fast flera gånger, bland annat när han fick frågan på Vårdförbundets kongress där han var på plats och inledningstalade.

Annika Strandhäll ser bemanningsfrågan som en stor utmaning för framtiden, men tror på kraften i tidigare aviserade generella vårdsatsningar och på de två miljarder, varav en är ”patientmiljarden”, som nu satsas på den nära vården.

– Primärvården, som ska ha ett bredare uppdrag än i dag, kommer att få bättre förutsättningar tack vare rejäla resurser för en omställning. Det innebär bland annat att fler professioner anställs och att patienterna får träffa rätt profession.

Kritik mot S-löften

Men alla tror inte på Socialdemokraternas idéer. Bland annat kommer kritik från Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, Anders W Jonsson. Han vill hellre lösa vårdens bemanningsproblem med en riktad statlig lönesatsning, som är fullt möjlig enligt honom.

– Vi vill att specialistutbildade och erfarna sjuksköterskor ska ha en god löneutveckling. Staten kan gå in och hjälpa till med det genom att göra en riktad satsning, i likhet med den som har gjorts på lärarsidan, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida