Kött kan ge ehecsmitta visar stickprov

Kött kan ge ehecsmitta visar stickprov
Se upp med hur du hanterar köttfärsen till julköttbullarna. Arkivbild: Mostphotos

Livsmedelsverket ger handfasta råd lagom till julfirandet.

18 december 2014

Myndigheten har analyserat 177 prover av nötkött både från länder inom och utanför EU.

I 13 procent av proverna hittades så kallade Stec-bakterier. När smittan finns hos människor kallas den ehec och kan orsaka allt från mild diarré till blodiga diarréer och njursvikt.

I 23 av proverna fanns Stec-bakterier som finns naturligt i djurs avföring och kan orsaka sjukdom om kött förorenas och sedan inte hanteras rätt. Sex av proverna hade egenskaper som pekar på att de skulle kunna orsaka allvarlig sjukdom.

Flera utbrott

De senaste åren har myndigheterna gjort flera utredningar kring utbrott av ehec kopplade till livsmedel, till exempel dåligt stekt köttfärs, opastöriserad mjölk och bladgrönsaker.

Livsmedelsverket har också gjort provtagningar på grönsaker både från Sverige och andra länder i den här undersökningen, men hittade inga ehec-bakterier där, utan bara i köttprodukter. Nu uppmanas allmänheten att hantera köttet på rätt sätt för att undvika smitta.

  • Ha god hygien i köket när du hanterar rått kött.
  • Genomstek hackat och malet kött ordentligt.
  • Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs.

Fler ehec-fall

Antalet rapporterade fall av ehec-infektion i Sverige har ökat under senare år. Förra året rapporterades totalt 550 fall till Folkhälsomyndigheten, det största antalet sedan infektionen blev anmälningspliktig.

För att minska smittspridningen har Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt nyligen antagit en gemensam femårig strategi.

Fakta ehec

  • Enterohemorragisk E.coli-infektion, ehec, är en allmänfarlig sjukdom och anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
  • Sjukdomen är en zoonos som kan överföras från djur till människa.
  • Diagnosen ställs genom odling från avföring och påvisning av bakteriens arvsmassa.
  • Ehec har ökat från några få fall i början av 90-talet till omkring 500 fall de senaste åren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida