It i vården

Nätjournal går inte att få bort

Nätjournal går inte att få bort
Mannen vill varken själv kunna läsa journalen på nätet, eller riskera att någon annan lyckas göra det. Bild: Mostphotos

En man vill få bort sin journal från nätet. Men det finns ingen lag som stöd för patienten att kunna få den raderad, menar Socialstyrelsen.

7 augusti 2017

En man som fått vård i Uppsalaregionen vill inte att hans journal ska finnas tillgänglig på nätet. Regionen ligger i framkant i den digitala utvecklingen och patienterna kan sedan flera år logga in själva och läsa sin egen journal.
Sekretessen ska vara lika hög som hos bankerna och det krävs en elektronisk legitimation.

”Aldrig bett om det här”

Men mannen motsätter sig att regionen gjort hans journal tillgänglig. Han vill varken att den ska vara det för honom själv eller någon annan.
– Jag har aldrig bett om att min journal ska finnas tillgänglig på nätet och jag undrar med vilken rätt vårdgivaren gjort detta möjligt utan att fråga mig, frågar han Socialstyrelsen.

Rent juridiskt visar det sig svårt att hitta stöd för att ta bort journalen. Det finns inget förbud för en vårdgivare att göra journaler tillgängliga på nätet. Däremot har vårdgivaren ansvar för att säkerställa att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna, svarar Socialstyrelsen honom.
Patienten kan inte motsätta sig att uppgifter förs in i journalen eller det elektroniska system som vårdgivaren använder. Däremot har patienten alltid rätt att spärra sin journal för utomstående vårdgivare.

Uppsala var först ut

Som Vårdfokus tidigare rapporterat så gick Uppsalaregionen i täten och öppnade journalerna för patienterna själva. Flera landsting har sedan följt efter. Förändringen välkomnades av patientföreningar. För kroniskt sjuka personer kan det underlätta att exempelvis läsa läkarens dokumentation eller nya provsvar.

Men nätjournalen har också varit mycket omdiskuterad. Ett argument emot har varit att någon kan tvinga en närstående att visa sin journal. Ett annat att patienten kan få ta emot svåra besked ensam hemma genom svar från undersökningar och prover.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida