arbetsdomstolen

Förlikning i målet med sparkade sjuksköterskan

Förlikning i målet med sparkade sjuksköterskan
Förlikningen innebär att tvisten inte går vidare till domstol, utan det blev i stället en uppgörelse där ambulanssjuksköterskan får en summa pengar av sin tidigare arbetsgivare. Arkivbild: Getty images.

Den ambulanssjuksköterska som körde in i en port och senare blev avskedad har efter förberedande förhandlingar i Arbetsdomstolen förlikats med sin tidigare arbetsgivare.

27 november 2019

Sjuksköterskan fick en summa pengar och är nöjd med uppgörelsen, enligt Olov Östensson, förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd som företrädde sjuksköterskan vid förhandlingarna.

– En förlikning innebär ju att ingen part erkänner något fel, utan man vill få ett avslut så att båda parter kan gå vidare, säger Olov Östensson.

Därmed blir inte heller själva skuldfrågan avgjord i domstol. Det blir inte klarlagt om arbetsgivaren gjorde fel när pengar för den trasiga porten drogs från sjuksköterskans lön. Det blir inte heller klarlagt om det var fel att avskeda sjuksköterskan.

Flyttade brandbil

Det hela började för två år sedan när sjuksköterskan skulle tvätta en ambulansbil. I tvätthallen stod en av räddningstjänstens stegbilar i vägen. När sjuksköterskan skulle flytta den gick porten till tvätthallen ner och fick en lättare skada.

Trots att olyckan skedde i jobbet krävde ambulansföretaget att sjuksköterskan skulle stå för reparationskostnaderna på cirka 6 000 kronor. Pengarna drogs från hans lön.

Det arbetsgivaren gjorde är ett brott mot bland annat kvittningslagen, eftersom sjuksköterskan inte hade samtyckt till att summan drogs från lönen, ansåg Vårdförbundet som lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen när tvisten inte kunde lösas.

Läs också: Sjuksköterska sparkades efter att Vårdförbundet stämt företaget

Strax därefter avskedades sjuksköterskan av företagets vd. Som skäl angav ambulansföretaget att tvisten gett dem dålig publicitet och att sjuksköterskan hade fel värderingar eftersom han inte ville betala skadan på porten. Det fanns ingen saklig grund för avskedet, menade Vårdförbundet och lämnade in ytterligare en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Ett unikt fall

Men nu har alltså parterna förlikats genom att arbetsgivaren gått med på att betala en summa pengar till den uppsagda sjuksköterskan. Han kommer inte heller att återanställas, utan har ett nytt arbete.

– Det här var nog ett unikt fall, jag har inte hört talas om något liknande och det hade varit intressant att höra domstolens syn på det här ärendet. Men vi anser att man inte ska tvista för sakens skull. För de inblandade parterna är det viktigare att hitta en lösning och kunna gå vidare, säger Olov Östensson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida