Mer fokus på medlemmarna

Mer fokus på medlemmarna
Att lyssna på medlemmar är en viktig uppgift för styrelsen. Foto: Istockphoto

Vårdförbundet vill ha en ledning som är mer öppen för medlemsaktivism.

På kongressen i maj ska en ny förbundsstyrelse väljas. Att Vårdförbundet vill bli öppnare för medlemmarnas engagemang visar valberedningens förslag.

??Efter att ha hört sig för på alla nivåer inom förbundet, bland ledare och medlemmar, har valberedningen förslagit en ny styrelse som är ”lyhörd för medlemsaktivism” och som ”utvecklar och förnyar förbundet”.

?Inför kongressen 2011 nämndes medlemmarna i en betydligt mer passiv form i valberedningens motivering. Då ville förbundet ha en ledning som ”slagkraftigt kommunicerar Vårdförbundets budskap till medlemmar, omvärld och media”.??

Att vara lyhörd för medlemsakti­vism handlar inte bara om att lyckas ta tillvara kraften i massiva uppror som studenternas Inte under 24?000 och barnmorskeupproret, poängterar valberedningens ord­förande Gunilla Johansson.

?— Vi föreslår en förbundsstyrelse som lyssnar på medlemmarna och som har stort fokus på medlemmarnas engagemang, säger hon. ?

I valberedningens motivering står det också att styrelsen ska förverkliga Vårdförbundets politik och göra förbundet till en respekterad aktör på nationella och internationella arenor.

Val­bered­ningens förslag
Ordförande:
Sineva Ribeiro, 45, Göteborg

Vice ordförande:
Ann Johansson, 58, Stockholm
Johan Larson, 42, Vännäsby, Västerbotten

Ledamöter:
Peter Blom
Michelle Dobos Sandell
Marianne Hiller
Ragnhild Karlsson
Susi Nilsson
Jane Stegring
Jani´ Stjernström
Annika Wåhlin

Utmanare
Vice ordförande:
Jane Stegring, 52, Stockholm,
men det kan bli fler så följ nyhets­bevakningen på vardfokus.se

Läs mer…

... alla kandidater till styrelsen finns presenterade på vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida