Forskning

Bättre överlevnad när diabetes typ 2 upptäcks via screening

Bättre överlevnad när diabetes typ 2 upptäcks via screening
Enligt studien har patienter med typ 2-diabetes större chans att överleva om deras sjukdom upptäckts via screening. Arkivbild: Mostphotos

Patienter med diabetes typ 2 som upptäcktes via screening fick sin diagnos tidigare, hade bättre överlevnad och hade lägre risk för följdsjukdomar jämfört med dem som upptäcktes i sjukvården. Det visar en svensk-brittisk studie på 140 000 personer i Västerbotten.

24 augusti 2017

– Det finns många faktorer att beakta innan man kan rekommendera screeningprogram för diabetes på befolkningsnivå. Men dessa resultat ger stöd för att sådana program antagligen kan minska förekomsten av allvarliga komplikationer och förbättra överlevnaden hos de patienter med typ 2-diabetes som upptäcks tidigare genom screening.

Det säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet och en av medförfattarna till studien i ett pressmeddelande från lärosätet.

Utvecklas långsamt

Diabetes typ 2 utvecklas långsamt och upptäcks ofta sent i livet, i regel först när patienten söker vård eller misstänks ha hög risk för att drabbas av sjukdomen. Sedan tidigare är det känt att tidig diagnos minskar risken för följdsjukdomar. Däremot har det varit osäkert om fördelarna med screening.

Forskare i Umeå har tillsammans med kollegor vid universitetet i Cambridge i England analyserat hälsodata från de 140 000 personer som inbjöds att delta i Västerbottens hälsoundersökningar mellan åren 1992 och 2013.

De identifierade nära 9 700 nya fall av typ 2-diabetes, varav drygt 1 000 hade diagnostiserats genom screening med hjälp av glukosbelastning. De som hade diabetes följdes sedan i upp till 22 år genom flera länkade hälsoregister.

Färre sjukdomar

I tidskriften Diabetologia, presenterar forskarna nu sina resultat:

  • Diabetesfall som diagnostiserades genom screening upptäcktes i genomsnitt 4,6 år tidigare än de som upptäcktes genom sjukvården.
  • Jämfört med de diabetesfall som upptäcktes genom screening hade diabetesfall upptäckta i sjukvården dubbelt så hög risk att dö under uppföljningstiden.
  • Patienter diagnostiserade i sjukvården hade också 55 procent högre risk för hjärtkärlsjukdom, mer än dubbelt så hög risk för njursjukdom och 66 procent högre risk för ögonsjukdom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida