Vaccinationsprogram mot HPV

Färre HPV-infektioner efter att vaccinationerna infördes

Färre HPV-infektioner efter att vaccinationerna infördes
I Sverige är vaccinationstäckningen för HPV kring 80 procent. Arkivbild: TT

SBU har granskat en stor internationell studie som visar att både infektioner och cellförändringar har minskat kraftigt i samhället efter att många länder infört vaccinationsprogram mot HPV.

I de länder där man lyckats vaccinera mer än hälften av målgruppen minskade HPV-infektionerna med 68 procent. I länder där färre än hälften vaccinerats minskade infektionerna med 50 procent. Det visar en översikt av 19 studier med sammanlagt 16 600 vaccinerade kvinnor som granskats av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Det är inte bara HPV-infektioner som minskat, utan även förekomsten av könsvårtor och kondylom.

Nio länder ingår i studien, bland annat Sverige. Täckningsgraden för vaccinationerna varierade stort. De som använt sig av ett organiserat vaccinationsprogram med skolvaccinationer har haft en högre täckningsgrad och snabbare nedgång av HPV-relaterade infektioner.

Det är inte bara de flickor som vaccinerats som fått ett direkt skydd. Även grupper som inte själva är vaccinerade får ett indirekt skydd mot sjukdom när sjukdomsframkallande virus blir mindre vanliga, så kallad flockimmunitet. Förekomst av kondylom minskade till exempel även hos pojkar samt äldre kvinnor och män.

Även HPV-infektioner med andra virustyper än de som ingår i vaccinet minskade, så kallad korsimmunitet.

Översikten som SBU har granskat är publicerad i den medicinska tidskriften Lancet 2015. Sedan 2007 har 52 länder infört vaccinationsprogram mot HPV.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida