Suicid

Fler åtgärder behövs för att fortsätta få ner antalet självmord

Fler åtgärder behövs för att fortsätta få ner antalet självmord
Fram till för tio år sedan minskade antalet självmord år för år. Därefter har minskningen avstannat. Grafik: Folkhälsomyndigheten

Mycket är gjort, men fortfarande återstår en hel del att göra för att försöka minska antalet självmord i Sverige, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

10 januari 2017

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en rapport som beskriver vilka insatser som görs för att förebygga självmord.

I rapporten sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn.

Även aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar presenteras.

– Självmord berör oss alla. I rapporten visar vi bredden i det förebyggande arbetet, men eftersom suicidtalet har legat mer eller mindre konstant sedan millennieskiftet behöver arbetet intensifieras, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Sedan 1990-talet har det årliga antalet självmord i Sverige minskat bland såväl kvinnor som män. Minskningen har varit störst bland de äldsta, särskilt bland männen. Dessutom har skillnaderna mellan åldersgrupperna minskat. Men under de senast tio åren har ingen minskning skett totalt sett.

Fakta suicid

  • Antalet självmord i Sverige minskade fram till år 2000, för att därefter avstanna.
  • År 2015 dog 1 179 personer i suicid i Sverige.
  • Utöver dessa registrerades 375 oklara självmordsfall.
  • Sju av tio som dog i självmord var män.
  • Suicidtalet är högst i åldersgruppen 45–64 år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida