Svenskarna positiva till rökstopp inför operation

Svenskarna positiva till rökstopp inför operation
Många svenskar tycker det är bra att det krävs rökstopp inför vissa operationer. Arkivbild: Colourbox

På många håll i landet krävs i dag att patienter som röker upphör med detta för att få vissa operationer utförda. Det tycker de allra flesta svenskar är bra. Enligt en undersökning gjord av SKL anser hela 92 procent av befolkningen att vården ska kräva rökstopp inför vissa operationer.

Resultaten finns att läsa i den årliga nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern som SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterar i dag.

Drygt 40 000 personer i samtliga landsting och regioner har intervjuats per telefon.

Belagt i studier

Flera studier har visat att risken att drabbas av en komplikation i samband med ett kirurgiskt ingrepp är dubbelt så hög för rökare som för ickerökare. Rökavvänjning inför en operation minskar dessutom radikalt komplikationsrisken.

Även vid akuta kirurgiska ingrepp har rökstopp visat sig minska risken för komplikationer.

Vill diskutera livsstil

Trots alla problem som dagligen rapporteras om i vården visar årets Vårdbarometer att förtroendet för hälso- och sjukvården fortfarande är högt.

Undersökningen visar också att hälsa och livsstil är viktiga frågor för majoriteten av befolkningen.

Av dem som intervjuats är 79 procent positiva till att läkare eller annan personal diskuterar levnadsvanor, som till exempel rökning, alkohol, kost och motion, vid besöket. Men resultatet skiljer sig över landet, från 82 procent i Västernorrland till 70 procent i Norrbotten.

Om motion och bättre kostvanor ger lika bra eller bättre effekt än läkemedelsbehandling tycker  84 procent att hälso- och sjukvården ska stödja dem att ändra sina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel. Skillnaderna mellan landstingen för den här frågan är små.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida