”I laboratoriet pratar vi inte etik”

Det var stort intresse för seminariet om etik. Vårdförbundets Anne Berndt berättade om en ny undersökning som hon har gjort bland chefer på laboratorier. ? ?

5 september 2012

Anne Berndt har intervjuat sex chefer, varav fem är biomedicinska analytiker, om hur de ser på etiska frågor och i vilken grad det diskuteras etik på arbetsplatsen. Eftersom underlaget är så litet ville hon inte dra några generella slutsatser. I stället presenterade hon olika citat från intervjuerna:

  • ”I laboratoriearbetet pratar vi inte om etik.”
  • ”Vi har nyligen fått etiska regler. Alla måste läsa dem och skriva under att de har tagit del.”
  • ”Laboratorier är så strukturerade att allt som behövs är att följa strukturen.” ?

Fyra av de sex intervjuade kände till att det har getts ut en etisk kod för biomedicinska analytiker, men ingen använde den.?

— Det handlar om tidsbrist, men också om att det är en fråga som inte prioriteras, menar Anne Berndt.?

I Norge har man kommit betydligt längre än i Sverige. Marie Nora Roald berättade på seminariet om den etiska reflektionsmodell som används för att utveckla den etiska kompetensen hos biomedicinska analytiker i grannlandet. ?

— Vi behöver göra som i Norge och arbeta strategiskt med etiska frågor, säger Anne Berndt.

Till att börja med ska den etiska kod som reviderats av Vårdförbundet tillsammans med IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, utvecklas till ett arbetsmaterial som ska kunna användas som underlag för etiska diskussioner på arbets­platserna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida