Nya avgifter lättnad för fattiga länder

5 september 2012

IFBLS har antagit ett nytt avgiftssystem som baseras på en indelning av länder efter ekonomisk styrka, enligt FN:s klassifikation. Länder med svag ekonomi får därmed betydligt sänkt avgift, medan rikare länder som Sverige får betala mer. Tidigare styrde medlemsantalet avgiften.?

Man antog också nya regler för röstfördelning. En majoritet av länderna, däribland Sverige, ville införa principen ett land—en röst. Det slutade med en kompromiss som innebär att ett land kan få en, två eller tre röster beroende på antalet medlemmar och hur mycket man betalar i avgift.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida