Unga knyter internationella kontakter

IFBLS, International Federation of Biomedical Science, har hållit sin 30:e världskongress i Berlin. Ett 40-tal svenska biomedicinska analytiker var där för att insupa all den kunskap som presenterades på seminarierna. Vårdfokus fanns också på plats och träffade några av de svenska deltagarna.

”Det här var spännande, nu blir man lite sugen på att läsa vidare och forska”, sa Jeanette Reiman, när hon kom ut från seminariet om konsten att skriva vetenskapliga artiklar.?

Hon är nyutexaminerad biomedicinsk analytiker, precis som kollegerna Anna-Karin Ulander och Genet Tadesse. ?

De har alla tre fått ett stipendium från Vårdförbundet för att kunna åka till IFBLS kongress i Berlin.?

— Det är jätteinspirerande och fantastiskt roligt att få träffa kolleger från hela världen, tyckte Anna-Karin Ulander.?

?— Jag har tänkt att jag ska jobba två år och sen specialisera mig inom något område och ta en master. Nu börjar jag tänka över möjligheten att studera och arbeta utomlands, säger Genet Tadesse.?

Seminariet om hur man skriver vetenskapliga artiklar arrangerades av IFBLS Studentforum, som Sverige höll i.?

Under kongressdagarna diskuterade studenterna bland annat hur man ska kunna harmonisera utbildningen internationellt och vad man kan göra för att yrket ska bli mer synligt och känt. Inför IFBLS generalförsamling presenterade studenterna sina idéer och förslog bland annat att det ska tas fram ett kortare och tydligare namn för yrket — men vad det skulle vara lämnades åt framtida diskussioner.

Fakta

Anna-Karin Ulander vann studenternas postertävling med presentationen av sitt examensarbete vid Umeå universitet. Med hjälp av olika genetiska analysmetoder har hon undersökt skillnaderna när det gäller en ovanlig typ av anemi hos patienter från Västerbotten och jämfört med patienter från andra delar av världen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida