ICM:s vision är att varje gravid ska få en barnmorska

En värld där varje gravid kvinna har tillgång till en barnmorskas omvårdnad för sig och sin nyfödda är den internationella barnmorskeorganisationen ICM:s nya vision.

Det enades ICM:s styrande organ om på sitt möte i Glasgow dagarna före sin kongress, som startade i går. De 138 medlemmarna i rådet tog som nytt åtagande dels att stärka sina medlemsorganisationer, dels att lyfta barnmorskeyrket globalt.

Det ska ske genom att framhålla självständiga barnmorskor som de lämpligaste vårdgivarna för den gravida kvinnan och för att hålla fast vid den normala förlossningen för att stärka reproduktiva kvinnors hälsa, liksom deras nyfödda och deras familjers hälsa.

Rådet valde den kanadensiska barnmorskan Bridget Lynch till ny ordförande, antog en ny logotyp och beslutade bland annat att ta fram en global standard för barnmorskeutbildning. Rådet beslutade också och att den 30:e kongressen ska hållas i Prag 2014.

Enligt ett tidigare beslut ska nästa kongress hållas i Durban i Sydafrika 2011.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida