Bistånd

Ökat svenskt bistånd till arbete för sexuell hälsa

Ökat svenskt bistånd till arbete för sexuell hälsa
Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, är glad för att Sverige ökar sitt stöd till organisationer som jobbar med sexuell- och reproduktiv hälsa. Men är orolig för USA:s beslut att dra ner motsvarande stöd till abortverksamhet. Foto: RFSU

Regeringen rekordsatsar på internationellt bistånd nästa år. Finansieringen till organisationer som arbetar med sexuell- och reproduktiv hälsa ökar med hundratals miljoner, som ett svar på president Trumps beslut att dra in liknande stöd.

21 september 2017

– Det är oerhört glädjande och viktigt att Sveriges regering, tillsammans med andra regeringar som fortfarande står upp för sexuella- och reproduktiva rättigheter, noga bevakar vilka konsekvenser som Trumps ”Mexico city policy” får för organisationer runt om i världen. Och att de avsätter ökade medel till stöd för den här typen av verksamhet globalt, för att i möjligaste mån täppa igen de hål som policyn orsakar, säger Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, till Vårdfokus.

I går presenterade regeringen den största biståndsbudgeten någonsin för Sverige. Det handlar om ett tillskott på 500 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket också gör att biståndets andel av bruttonationalinkomsten (BNI) ökar från 0,99 procent till 1 procent.

Samtidigt beräknas de avräkningsbara kostnaderna för asylmottagande minska från 8,1 miljarder kronor till 2,8 miljarder kronor. Det betyder att det internationella biståndet får närmare 43 miljarder kronor att röra sig med.

Inriktning på sexuell hälsa

Regeringen prioriterar just nu sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dels på grund av att Sverige bedriver en feministisk utrikespolitik, men också för att USA:s president Donald Trump beslutat att återinföra den så kallade Mexico City policyn, eller Global Gag-regeln, som innebär att landets bistånd inte ska gå till abortverksamhet.

Under kommande år väntas regeringen öka finansieringen till SRHR med cirka 700 miljoner kronor. Det är svårt att säga ett exakt belopp eftersom biståndsarbetet sker på många olika nivåer och tillsammans med ett stort antal organisationer. Bland annat ges ett ökat stöd till multilaterala organisationer som UNFPA, UNWomen, UNAIDS och vaccinalliansen Gavi, som bland annat bidrar till HPV-vaccinet.

Befarar allvarliga konsekvenser

Maria Andersson på RFSU är dock osäker på om Sverige och andra länder kan väga upp det hål som USA:s indragna stöd kan orsaka. Enligt henne får landets inriktning en direkt effekt på flickors- och kvinnors hälsa och liv. Det har hon märkt av inom International Planned Parenthood Federation, IPPF, den internationella paraplyorganisation som RFSU är medlem i.

– Många organisationer där har haft medel från USAID tidigare, och man uppskattar att ungefär 100 miljoner dollar kommer att förloras genom införandet av Mexico city policy. Det innebär att man måste lägga ner kliniker och avskeda personal ute i verksamheter i länder som Nepal och Etiopien. Och det är bara i IPPF, sen finns det andra organisationer som drabbas, säger Maria Andersson.

Enligt världshälsoorganisationen WHO utförs varje år 22 miljoner osäkra aborter. Det leder till att 47 000 kvinnor mister livet och att fem miljoner tvingas uppsöka sjukhus på grund av komplikationer.

Arbetet måste fortsätta

Samtidigt påpekar Maria Andersson att det görs en hel del. I mars tog regeringarna i Sverige, Belgien, Nederländerna och Danmark initiativ till konferensen She decides, där syftet dels var att uppmärksamma behovet av stöd till SRHR-arbetet, men också att samla in pengar. Där kom det åtaganden på över 180 miljoner euro.

– Det är mycket pengar, och det är bra, men det motsvarar inte de neddragningar som Mexico City policy förmodligen kommer att orsaka. Det här arbetet måste fortsätta, man måste även fortsätta och följa och se exakt hur policyn slår.

Med tanke på USA:s beslut och de signaler som det sänder ut, vad tänker du om framtiden?

– Å ena sidan ser vi en ökad protektionism och en mer konservativ linje vad gäller bland annat sexuell och reproduktiv hälsa. Samtidigt ser vi att många länder väldigt tydligt säger ifrån och fortsätter att stå upp för de här frågorna. Så det blir en slags tudelad värld, vilket är tråkigt. Efter Agenda 2030 skulle man kunna önska att alla länder var överens om de stora utmaningar och åtaganden som världen måste adressera nu och i framtiden, säger Maria Andersson.

Fotnot: FN:s generalförsamling antog i september 2015 Agenda 2030, som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida