Plåtlådor fulla med kunskap

De mobila biblioteken för afrikanska sjuksköterskor som icn tog initiativ till för några år sedan utvidgas nu till att skickas till flyktingområden. Och intresset tycktes stort vid icn:s kongress i Japan.

Initiativet till att skapa dessa plåtlådor med ett 80-tal böcker i togs 2001 av icn tillsammans med läkemedelsföretaget Merck.  Nu har det utvidgats med stöd
av unhcr, fn:s flyktingorganisation. Plåtlådor med den senaste kunskapen om flyktingars behov av vård ska skeppas ut till sjuksköterskor i drabbade områden.

Omkring tre miljoner människor är enligt fn-uppgifter på flykt och målet är att bokprojektet ska nå betydligt fler än hittills. I dag har 170 bibliotek skickats till 15 afrikanska länder. Ett fullt utrustat bibliotek kostar omkring 18 000 kronor att skicka, och fler sponsorer tas tacksamt emot av icn.

Mer information och formulär för att sponsra på: www.icn.ch/mobile.htm

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida