Sverige får starkare röst i ICN

Sverige får starkare röst i ICN
Att Sverige och andra länder med många sjuksköterskor i sina organisationer får mer att säga till om tycker Sineva Ribeiro och Ami Hommel är rättvist. Foto: Kicki Engström Höjer

Som svensk sjuksköterska får du mer att säga till om i den internationella sjuksköterske-organisationen ICN.

Det är förnyelse på gång i den mer än 100 år gamla organisationen som arbetar för stöd åt sjuksköterskor världen över. Tills nu har ICN försökt likabehandla medlemsorganisationerna, från fler än 130 länder. Men deras storlek och villkor varierar väldigt mycket. ?

Efter den stora världskongressen i juni, där tusentals sjuksköterskor samlades i Sydkoreas huvudstad Seoul, blir det ändring. Organisationer med många medlemmar och som representerar en stor andel av sjuksköterskekåren — och därmed betalar mer till ICN — får fler röster när beslut ska fattas. Det här betyder att Sverige ses som större och starkare än till exempel USA, Tyskland och Kenya.??

Det är bra, tycker Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Svensk sjuksköterskeförenings nyvalda ordförande Ami Hommel. De båda organisationerna delar systerligt på medlemskapet och har tills nu även delat på en enda röst. Sineva Ribeiro har en vision: att få ordföranden i ICN att bli en starkare frontfigur som kan arbeta sig in i WHO, Världsbanken och andra viktiga sfärer för att ge mer kraft till sjuksköterskefrågorna. Men då krävs att ICN i sig har så bra ekonomi att det finns pengar till lönen. Där är organisationen inte i dag.?

Kanske kan det nya systemet — med fler röster till dem med många medlemmar — trigga ländernas organisationer att värva fler till sig, hoppas Sineva Ribeiro. Då får de fler röster i ICN och ICN blir starkare.

ICN vill göra skillnad

  • Organisationens mål är att stärka sjuksköterskans roll i alla länder. Den samarbetar nära Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder har medlemsorganisationer i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på medlemskapet.
  • Vartannat år hålls kongress. I juni i år tog 7 400 sjuksköterskor från hela världen del av diskussioner och forskning i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida