Datainspektionen tvingar Uppsala att backa om nätjournalen

Datainspektionen tvingar Uppsala att backa om nätjournalen
Suzanne Ahlqvist hör till de patienter som läser sin egen journal via nätet. Läs mer om e-journalen i Vårdfokus temanummer, se länk nedan. Foto: Lasse Modin

Uppskattad möjlighet stoppas. Anhörig får inte längre logga in i släktings journal på nätet.

Datainspektionen är klar med sin granskning av journaler på nätet i Uppsala. Landstinget var först i landet när de 2012 öppnade de medicinska journalerna för patienterna. Sedan starten har 65 000 personer loggat in i sin egen journal.

Men Datainspektionen tycker inte att nätjournalen följer lagen i alla delar. De kräver att landstinget snarast stänger den del där ombud kan ges tillåtelse att läsa journalen. Det kan vara anhöriga till äldre som vill följa journalen efter till exempel läkarbesök eller sjukhusvistelser. Patienten kan då själv ge sitt tillstånd till att den anhörige får en egen inloggning.

Överväger att överklaga

– Det är en viktig och uppskattad funktion. Den här delen behöver vi titta närmare på och överväga om beslutet ska överklagas. Det är möjligt att lagstiftningen kan tolkas på ett annat sätt. En statlig utredning skrev nyligen i ett betänkande att det är tillåtet, säger landstingsjuristen Mats Holmberg i en kommentar.

Datainspektionen anser inte att det är tillåtet enligt gällande svensk lagstiftning.

– Vi förstår att funktionen sannolikt är uppskattad. Det handlar inte om den är bra eller dålig, utan att det inte finns någon rättslig möjlighet, säger Maria Bergdahl, Datainspektionen.

Kräver loggfunktion

Datainspektionen har ytterligare en invändning mot nätjournalen. Det är att det idag inte registreras när en patient gått in och läst sin egen journal. Enligt Datainspektionen innebär det alltid en särskild risk för otillåten spridning att överföra personuppgifter över ett öppet nät, som Internet. En logghistorik gör det möjligt att utreda obehörig användning av landstingets personuppgifter. Myndigheten anser att Uppsala bryter mot personuppgiftslagen och kräver att en loggfunktion införs.

– Vi kommer snarast att se till att åtgärda detta, säger landstingsjuristen Mats Holmberg, i Uppsala läns landsting.

Landstinget i Uppsala ser trots Datainspektionens krav beslutet som positivt, då myndigheten inte hade fler invändningar.

– Det är ett välkommet besked som får betydelse även för andra landsting som nu följer vårt exempel för att öka patienternas delaktighet i sjukvården, säger Lina Nordquist (FP), ordförande för produktionsstyrelsen, i en kommentar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida