Journalkaoset fortsätter i hemsjukvården

Hemsjukvården fortsätter att brottas med journalproblem efter att kommunerna tog över ansvaret. I Karlskrona finns det bara två datorer med behörighet — och i Ludvika blev man nyligen av med sina.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om kaoset runt om i kommunerna när hemsjukvården flyttades över från landstingen. Eftersom huvudmännen har olika journalsystem kan sjuksköterskor och läkare inte ta del av patienternas journaler utan istället har de tvingats ta till olika nödlösningar.

I Karlskrona kommun får omkring 50 anställda turas om att använda de 2 datorer som har tittbehörighet i landstingets journalsystem. Enligt arbetsgivaren skulle det bli bättre när NPÖ, nationell patientöversikt, infördes men det har snarare inneburit fler tekniska problem.

– NPÖ infördes vid årsskiftet men har ibland legat nere så att vi inte har kunnat använda det, säger Eva Fröjd, avdelningschef för hemsjukvården Karlskrona väst.

Först blev de utlovade att få två datorer till med tittbehörighet, men löftet drogs tillbaka.

Nödlösningen försvann

I Ludvika försökte personalen lösa situationen genom att ringa de två sjuksköterskor som hade behörighet att läsa landstingets journaler när man behövde få information om en patient. Men för två veckor sedan försvann även den nödlösningen då primärvården och slutenvården bytte journalsystem, så nu får alla ringa om allt.

– Jag har stött och blött det här hela vägen upp. Nu får vi avvakta att NPÖ införs vilket sägs vara vid halvårsskiftet. Men det tror jag inte på, säger Vivi-Anne Karlsson, enhetschef för hemsjukvården i Ludvika.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida