Klartecken för Lifegene

Förvaltningsrätten undanröjer Datainspektionens beslut att stoppa det omdiskuterade forskningsprojektet.

Bakom Lifegene står sex svenska universitet med Karolinska institutet som värd. En halv miljon frivilliga ska rekryteras för att lämna prover som kommer att användas för forskning om olika hälsoproblem och sjukdomar.

Men Datainspektionen anser att Lifegene strider mot personuppgiftslagen och beslutade 2011 att stoppa projektet eftersom man ansåg att syftet med insamlandet av uppgifter var alltför oprecist.

Beslutet överklagades och nu har Förvaltningsrätten upphävt Datainspektionens beslut.

Förvaltningsrätten stödjer sig på den nya lag som regeringen beslutade om 2012 just för att register som Lifegene ska bli möjliga.

I den nya lagen sägs att personuppgifter får samlas in för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.

Utbildningsminister Jan Björklund har engagerat sig i frågan och sagt att det är självklart att den här typen av forskning ska underlättas. Datainspektionen har däremot varit kritisk mot den nya lagen (se länkar till tidigare artiklar).

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida