Ny app ger äldre inom hemsjukvården egenmakt

Ny app ger äldre inom hemsjukvården egenmakt
På läsplattan rapporterar patienterna sina besvär. Sjuksköterskan kan följa rapporterna i sitt eget webbsystem. Arkivbild: Colourbox

Stort intresse för att rapportera besvär via läsplatta.

5 december 2014

– Den äldsta deltagaren i pilotstudien var 90 år och de allra flesta tycker att det här är både spännande och roligt.

Det berättar Karin Blomberg, docent i omvårdnad vid Örebro universitet, som leder forskningen där en grupp äldre inom hemsjukvården får testa att använda appen ”Interactor” på en läsplatta.

Den äldre personen skattar själv sina symtom och får sedan respons som beror på hur svåra besvären är. Appen har ett ”larmträd”, som kan känna av nivån på de symtom som patienterna rapporterar.

Handlar det om lindriga symtom ger appen i läsplattan evidensbaserade råd som beskriver vad patienten själv kan göra och förslag på länkar till sidor där det finns mer att läsa. Men om det är svåra besvär går ett larm till den ansvariga sjuksköterskans mobil som sedan kontaktar den äldre personen.

Större studie

Bakom appen ligger ett omfattande utvecklingsarbete, där forskarna har intervjuat äldre, vårdpersonal, experter inom geriatrik och sökt fakta i litteraturen. Nu testas den i en större studie i Falkenberg.

– Vi tittar bland annat på hur det påverkar livskvalitet, välbefinnande och kunskapen om den egna hälsan, säger Karin Blomberg.

Tanken är att problem ska kunna upptäckas på ett tidigt stadium. Den ansvariga sjuksköterskan kan följa sina patienter i ett webbsystem och se till exempel hur smärta eller magproblem utvecklas. Informationen och kunskapen ökar både för patienten och för sjuksköterskan.

Mer delaktiga

Även om vissa har haft lite svårt att komma igång med den nya tekniken har de allra flesta klarat det bra och varit nyfikna och intresserade av att testa appen.

– Det är så häftigt när vi kan göra det här för äldre, det är verkligen att ge dem egenmakt, säger Karin Blomberg.

Hon ser det som ett viktigt verktyg, men naturligtvis ersätter inte appen det personliga mötet.

– Nej, det är ett komplement och ett nytt sätt för oss sjuksköterskor att möta patienterna där de är och göra dem mer delaktiga i sin egen vård.

Fakta

  • Studien görs vid Örebro universitet i samarbete med Karolinska institutet och företaget Health Navigator.
  • 30 äldre som testar appen i tre månader ska ingå.
  • Ansvarig på plats för studien i Falkenberg är sjuksköterskan/doktoranden Carina Göransson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida