Hälsoapparna tar steget in i vården

Hälsoapparna tar steget in i vården
Det kan vara svårt att bedöma vad som är bra i den djungel av nya appar som dyker upp hela tiden, men Yvonne Wengström tycker att vi inte behöver vara så rädda.

Sjuksköterskan Yvonne Wengström arbetar med forskning och utveckling av appar för patienter.

3 december 2014

Vi räknar sömn, steg och kalorier. Håller reda på blodsocker, puls och barnets utveckling. Det finns över 100 000 hälsoappar och de blir snabbt allt fler. Och nu kommer också appar som är mer inriktade på medicin och omvårdnad.

På Karolinska institutet arbetar sjuksköterskan Yvonne Wengström med forskning och utveckling av appar för hälso- och sjukvården. Tillsammans med patienter, sjukvårdspersonal och företaget Health Navigator har forskargruppen tagit fram appar som bland annat vänder sig till patienter med olika cancerdiagnoser, till kolpatienter och äldre som vårdas hemma.

Direktkontakt med vården

Det är interaktiva appar som bygger på att patienterna registrerar sina symtom. Om något inte verkar bra går ett larm automatiskt till en kontaktsjuksköterska som kan ringa upp patienten och diskutera åtgärder.

– Det vi ser är att symtom och biverkningar kan åtgärdas tidigare, extra läkarbesök och sjukhusinläggningar kan undvikas och framför allt känner patienterna att de har en direktkontakt med vården, berättar Yvonne Wengström.

Omsprungna av verkligheten

Det här är helt i linje med det som kallas personcentrerad eller patientfokuserad vård, menar hon. Apparna finns än så länge bara på forskningsstadiet, men beroende på hur villiga landstingen är att satsa på detta, tror hon att de kan finnas ute inom kort. Men vården behöver bli bättre på de här frågorna, anser Yvonne Wengström.

– Vi måste sätta oss in i vad som finns, fråga patienterna vad de använder och vad de behöver. Det innebär att vi själva måste lära oss mer om det här området, annars kommer vi att bli omsprungna av verkligheten.

Testa populära appar

Vårdfokus har bett dem vi intervjuat i temat om digital hälsa att föreslå appar för patienter och personal och även själva letat efter användbara appar. De flesta vi frågat är dock tveksamma till att rekommendera appar eftersom de oftast saknar någon form av certifiering/godkännande. Listorna ska därför ses som tips för att du själv ska kunna testa och bilda dig en uppfattning om vad som finns.

Appar för dig som jobbar i vården 

 • Läkemedelsboken 2014. Bygger på den välkända Läkemedelsboken. Gratis. 
 • Kidspainscale. För att skatta smärta. Fungerar som Vas-skalan. Gratis. 
 • Abbey Pain Scale. Smärtskattning vid palliativ vård. Utvecklad av svenska palliativregistret. Endast Android. Gratis. 
 • ROAG. En hjälp för att systematiskt kunna bedöma munhälsa. Svenska palliativregistret. Endast Android. Gratis. 
 • Medicinsk ordbok. Här kan du söka på allt från abasi till zymogen. Även läkemedel och vaccin. Kostar. 
 • MedCalc. Ett verktyg som gör det möjligt att enkelt använda medicinska formler, skalor och klassificeringar. Kostar. 
 • Visam. Ett beslutsstöd för sjuksköterskor i hemsjukvård. Gratis. 
 • Lungappen. En ambulanssjuksköterska har tagit fram appen som innehåller 90 ljudfiler och lär dig skilja på olika slags lungljud. Kostar. 
 • Internetmedicin. Beslutsstöd för sjukvården: Symtom, diagnostik och behandling. Gratis. 
 • Anatomiappar. Finns många olika – bland studenter verkar Netter´s anatomy vara populär, men dyr. Human anatomy atlas kostar också, men mindre. 

 Appar för patienter

 • Mindfulness 1 och 2. Programmen kan användas för sömnsvårigheter, oro, stress. Kostar. 
 • Människokroppen. För barn över fyra år med syfte att lära barn mer om kroppen. Bygg ihop skelett eller se hur maten passerar. Kostar. 
 • Rökfri. Vårdguidens sluta röka app. Gratis. 
 • Shine. Aktivitetsmätare för att få koll på bland annat rörelse, kalorier och sömn. Kan kopplas till mätare som du bär på armen. Gratis (men mätaren kostar). 
 • Triabetes. Ett diabetesverktyg som kan kopplas till ett datorprogram. CE-märkt. Gratis. 
 • iSelfhelp. Två olika appar som använder sig av kbt mot depression och ångest. Utvecklade av Psykologilabbet i Sverige. Kostar. 
 • QS Access. Gjord av Quantified self labs. Gör det möjligt att bearbeta data som du har samlat in. Gratis. 
 • MinMedicinApp. Här kan patienten lägga in sina mediciner och få påminnelser om när de ska tas och när recept ska förnyas. Utvecklad av sjuksköterska. CE-märkt. Kostar. 
 • Vaccbook. Håller reda på hela familjens vaccinationer (och husdjurens). Gratis. 
 • Hpv-appen. Svarar på de vanligaste frågorna, ger bokningskontakter och påminner om spruta två. Gratis.

 Appar för gravida och nyblivna föräldrar

 • Gravidkalender. En kalender vecka för vecka. Utvecklad i Sverige av Babygruppen. Gratis. 
 • Graviditetskalender – fostrets utveckling. En kalender från Vårdguiden med länkar till allt om graviditet och förlossning på 1177. Gratis.
 • Glow – Period calendar. Sägs ha hjälpt många barnlösa par att bli gravida. Finns både som gratisversion och med kostnad. 
 • Förlosssningsapp. En förlossningsförberedande webbkurs från Babygruppen. Gratis.
 • Värktimer. Klockar värkarna. Utvecklad i Sverige. Kostar. 
 • Gravidkost. Hur är det med ostar och fisk? Baserat på information från Livsmedelsverket och Vårdguiden 1177. Kostar. 
 • Gravid-mat. Innehåller varningar och rekommendationer om bra mat för gravida. Kostar. 
 • Bvc-appen. Gör det lätt att hålla reda på barnets bvc-besök, vikt- och längdkurvor, utveckling och vaccinationer. Plats för egna foton och händelser. Finns än så länge bara för Android. Gratis. 
 • The wonder weeks. Baserat på bok med samma namn. Beskriver bebisens utvecklingsstadier och ger råd. Kostar. 

CE-märkning

 • Mobilappar ska CE-märkas om de kan anses ha ett medicinskt syfte.
 • Exempel på CE-märkta appar är Minmedicinapp och Triabetes.
 • De flesta hälsoappar är däremot inte CE-märkta.
 • Läkemedelsverket ansvarar för övervakningen av medicintekniska produkter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida