Pressande för sjuksköterskor när vårdutredningar tar lång tid

Pressande för sjuksköterskor när vårdutredningar tar lång tid
Fler klagar på vården efter att patientsäkerhetslagen infördes. Arkivbild: Mostphotos

Även personal blir lidande när högarna med patientklagomål växer hos Ivo. Stödet från arbetsgivarna brister under utredningar, menar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, klarar inte av att hantera alla patientklagomål som kommer in. Trots en extra enhet som ska beta av gamla ärenden, har myndigheten långa väntetider.

Var femte klagomål fick vänta över 1,5 år på utredning förra året, visar en sammanställning Ivo tagit fram till Vårdfokus. I går fick Ivo kraftig kritik från Statskontoret, som uppmärksammade att nästan hälften av de 7 000 ärenden som väntar på handläggning är äldre än ett år. Det blir en påfrestande väntan för den personal som granskas efter händelserna.

– Det är jobbigt att vara synad under lupp i ett granskningsärende. Speciellt om det drar ut på tiden. Arbetsgivarna är dåliga på att ge de granskade stöd, vilket de ska enligt patientsäkerhetslagen. Händelserna beror inte på den enskilda personen utan på systemfel, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

På Ivo är man medvetna om problemet och vill se en ändring i patientsäkerhetslagen så att myndigheten får välja vilka ärenden som ska granskas enskilt och använda informationen i övrigt till egna initiativ i tillsynen.

– Större delen av sjukvårdstillsynen går till patientklagomålen, men nyttan är tveksam. Inget säger att vår resurskrävande procedur främjar patientsäkerheten. Den långa väntetiden är ett problem för patienten. Men också för vårdpersonalen som får svårt att minnas när händelsen ligger åratal tillbaka, säger Gunnar Moa, chef för Ivo:s sydvästra region.

Vårdförbundet har fått signaler om att stressen ökat bland medlemmarna i frågan.

– Vi har varit oroliga för att granskningarna drar ut på tiden. De granskade sjuksköterskorna känner sig ensamma. Arbetsgivaren glömmer bort sitt ansvar att ge stöd. Vi borde också börja tala mer öppet bland personalen om det här, stödja varandra och reflektera eftersom vi arbetar i en lärande organisation, säger Sineva Ribeiro.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida