Arga ambulanssjuksköterskor får stöd i utredning

Sjuksköterskor har kompetens att själva klara vanliga ambulansutryckningar. Det slår en utredning fast. Därmed får ambulans- sjuksköterskorna stöd i sin strid mot Region Skåne.

Utvärderingen av det prehospitala läkarstödet i Region Skåne kan ses som ett svar på den kritik som länge har funnits från ambulanssjuksköterskorna. Missnöjet riktar sig både mot den medicinska ledningen, som anses oförmögen att ta tillvara personalens kunskaper, och mot läkarnas medverkan vid utryckningar.

Bland annat är ambulanssjuksköterskorna trötta på att behöva få läkares tillstånd att utföra sådant som de själva har kompetens att fatta beslut om. I höstas skickade ett 80-tal av de cirka 100 ambulans- sjuksköterskorna i regionen en protestskrivelse till ledningen.
Några av slutsatserna som dras i den nu färdigställda utvärderingen är bland annat att sjuksköterskor vid vanliga ambulansutryckningar i regel klarar sig alldeles utmärkt på egen hand. Läkarna ska framför allt forska, utveckla och se till att nya vårdprogram förs ut och används i den prehospitala vården.
? Det har varit en mycket stor frustration bland medlemmarna. En del har slutat på grund av hur arbetet är organiserat. De har känt sig omyndigförklarade, säger Anders Öijerstedt som är Vårdförbundets förtroendevalda vid distrikt 1 i Malmö.

Utredningen har gjorts av Stockholms läns landstings chefläkare, Bo Brismar, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne.

? Läkarfunktionen prehospitalt är viktig, men den ska utnyttjas på rätt sätt. Läkarnas främsta uppgift är att fungera som kunskapsgenerator. Sjuksköterskorna har väl så god kompetens att självständigt tillämpa kunskaperna, säger Bo Brismar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida