”´Slentrian lika farligt som bristande utbildning”

— Jag är förvånad över att inte alla har rutiner för regelbundna genomgångar av CTG och att 20 procent inte har någon intern- eller fortbildning på CTG på sin arbetsplats.

Det säger Vårdförbundets vice ordförande, barnmorskan Ingrid Frisk.
Hon anser att en viktig uppgift för Vårdförbundet är att driva på så att barnmorskorna kan utveckla sig i yrket och kvinnorna får en säker vård.

– Vi har ett eget ansvar att lära men arbetsgivaren har också ett ansvar. Lärandet behöver vara tydligt och strukturerat så att det täcker in hela verksamheten för alla dygnet runt och blir en del av vardagsarbetet. Vi måste ha en arbetstidsförläggning som gör det möjligt.

Också erfarna barnmorskor behöver utveckla sig. Ingrid Frisk säger att slentrian är en lika stor patientsäkerhetsrisk som brist på utbildning.

– Vi barnmorskor måste ha en reflekterande hållning. Det ligger också i yr­-
kesansvaret att förhålla sig till tekniken. Den måste balanseras med förlossningens socioemotionella aspekter. Upplevelsen bär kvinnorna och deras män med sig resten av livet. 

– CTG är ett tekniskt hjälpmedel men som barnmorska måste jag se till helheten och använda all min kunskap, säger Ingrid Frisk.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida