”Vi måste få lön efter kompetens”

Intensivvårdssjuksköterskor på Karolinska skriver öppet brev till landstinget.  

8 oktober 2015

När ett antal intensivvårdssjuksköterskor vid Karolinska universitetssjukhuset i somras ville få svar på varför inte alla specialistsjuksköterskor inkluderas i den kompetensmodell som sjukhuset infört ombads de vänta. Sjukhusledningen ville återkomma under hösten med besked.

Vill inte vänta

Det tycker inte sjuksköterskorna är acceptabelt med tanke på den akuta personalsituationen. Därför vänder de sig nu direkt till Stockholms läns landsting i ett öppet brev som publicerats i webbtidningen Dagens Arena i dag.

”Det finns ett stort missnöje med att hög kompetens, goda resultat, stort engagemang och viktiga bidrag till verksamheten inte värderas i dag. Det finns ett tydligt behov av att korrigera lönerna så att de korresponderar med kompetensen”, skriver de.

Lönesättningen är i många fall låg och obegriplig, menar de. Till exempel kan intensivvårdssjuksköterskor med högre kompetens ha lägre lön än kolleger med lägre kompetens.

Snart är det dags

Som Vårdfokus tidigare rapporterat närmar sig invigningsdatumet för de första klinikerna på Nya Karolinska. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor kommer att vara stort när ambitionen är att bedriva vård i världsklass. Inom ett år ska barnkliniken och Thorax vara i gång med sina verksamheter på det nya sjukhuset.

För Svante Norgren, divisionschef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, är avsaknaden av sjuksköterskor den stora utmaningen för Nya Karolinska. I en intervju i Vårdfokus nyligen sa han att bemanningen blir det svåraste, inte själva flytten till de nya lokalerna.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida