Förslag: tvångsvårda för att skydda fostret

?Missbrukande gravida kvinnor ska kunna tvångsvårdas enbart för att skydda det ofödda barnet, anser regeringen.?

 I Sverige beräknas mellan 200 och 300 barn om året födas med kliniska skador efter mammans alkoholmissbruk. FAS, fetalt alkoholsyndrom, ger tillväxtstörningar, neurologiska störningar och ofta ögonskador.?

Förslaget ska gälla de tyngsta missbrukarna. Socialstyrelsen räknar med att det kan röra omkring 20 kvinnor per år. Mellan 2004 och 2006 tvångsvårdades 31 gravida kvinnor, för tre uppgavs skälet vara att skydda barnet.?

Vården ska få pågå under hela graviditeten och längst till och med en månad efter barnets födelse. Regeringen hoppas att lagändringarna kan börja gälla från den första juli. ?

Lagförslaget Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet, Ds 2009:19.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida