LAGFÖRSLAG

Förslaget om utökad tvångsvård av gravida, missbrukande kvinnor har varit ute på remiss. Så här svarar några: 

Folkhälsoinstitutet:

Barnet är viktigast ???
Trots att det innebär en viss risk för rättsosäkerhet tar skyddet för det ofödda barnet över, skriver Folkhälsoinstitutet, FHI.?

–?Kvinnans personliga integritet kontra värnandet om fostrets hälsa är en balansgång mellan oförenliga mål. Men vi menar att barnets intresse bör prioriteras. Det handlar om kvinnor med tungt missbruk, inte socialt drickande, säger Sven Andreasson, chef för FHI:s drogförebyggande enhet.?

En vetenskapsöversikt som FHI nyligen tog fram visar att alkohol motsvarande fyra glas vin per vecka signifikant ökar risken för psykiska hälsoproblem hos barnet, särskilt i förskoleåldern. FHI pekar också på att skador har visat sig förekomma i högre utsträckning än man tidigare har trott och att det under hela graviditeten inte finns någon lägsta gräns där kvinnans alkoholkonsumtion är ofarlig för fostret.

Barnmorskeförbundet:

Vi vill inte anmäla
?Det går helt emot principen om auto­nomi som annars går först i vården, anser Barnmorskeförbundet.

–?Gravida missbrukande kvinnor blir en andra klassens medborgare, säger ordföranden Ingela Wiklund.

Har fostret ett skyddsbehov är missbruket förmodligen så grovt att det är farligt för kvinnan också och då kan beslut fattas utifrån mammans behov av vård, resonerar förbundet. Tanken är att mödravårdscentralerna ska anmäla misstänkta fall till de sociala myndigheterna. Men Barnmorskeförbundet vill inte att mödravården blir betraktad som en myndighet. 

Utredningens förslag om att bygga ut för frivillig vård är bra, men ingenting hindrar att det görs utan en lagändring, skriver förbundet, som anser att det stora problemet i?dag för kvinnorna är att det är svårt att få hjälp.

Vårdförbundet:

Frivillighet är bättre
?Förslaget hotar det förtroende som finns för mödravården, anser Vårdförbundet.

Kvinnorna ska i?stället erbjudas fler alternativ av omedelbar frivillig vård så fort mödrahälsovården har identifierat missbruksproblemet.

För de kvinnor och familjer som har svårt att vara drogfria ute i samhället kan det till exempel vara öppenvård i tät kontakt med socialtjänst, mödrahälsovård och institutionsvård i samverkan, skriver Vårdförbundet. Riskbruk och missbruk av alkohol och droger handlar oftast inte bara om kvinnan utan också om den blivande pappan. Vården måste därför vara familjecentrerad och det är en vård som inte barnmorskan ensam kan stå för inom mödrahälsovården, konstaterar Vårdförbundet. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida