Lättare för legitimerad personal att arbeta ideellt

Lättare för legitimerad personal att arbeta ideellt
Sjuksköterskan Marie Lewin arbetar ideellt i Röda korsets första hjälpen-grupp under Almedalsveckan. Foto: Helena Mirsch

Socialstyrelsen klargör vad som gäller för ideella föreningar som anlitar hälso- och sjukvårdspersonal.

Kan sjuksköterskor och annan legitimerad personal ge första hjälpen vid exempelvis idrottsevenemang, ungdomsläger och musikfester som arrangeras av ideella föreningar? Frågan har stötts och blötts i snart fem år eftersom myndigheterna inte har kunnat ge ett klart svar på vad som gäller. Dessutom har de riktlinjer som Socialstyrelsen skickat ut tolkats på olika sätt av olika jurister.

För ett år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda vad som krävs för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet.

Vem är vårdgivare?

I dag blev Socialstyrelsens utredning klar. Med tydligare regler om vem som anses vara vårdgivare hoppas myndigheten att en stor del av krånglet ska vara avhjälpt.

Socialstyrelsen har haft flera möten med representanter för bland andra Röda korset, Riksidrottsförbundet, Scouterna, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Alla har påpekat att det finns ett stort intresse bland legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att engagera sig ideellt och att det dessutom ökar säkerheten vid olika evenemang samtidigt som den vanliga sjukvården avlastas.

Det centrala är om den ideella föreningen ska anses som vårdgivare eller inte. Om de anses som vårdgivare i lagens mening följer ett omfattande vårdgivaransvar som det i princip är omöjligt för en förening att leva upp till. Det ställer också krav på journalföring.

Gäller de flesta föreningar

Socialstyrelsens utredning kommer fram till att om föreningar inte anses bedriva hälso- och sjukvård yrkesmässigt så ska de heller inte anses vara vårdgivare.

Socialstyrelsen bedömer att detta gäller de allra flesta föreningar. Däremot kan de mer professionella delarna av föreningslivet, som har mer omfattande hälso- och sjukvård, anses vara vårdgivare. Det kan gälla tävlingar på elitnivå eller inom motorsport där det är nödvändigt att det finns hälso- och sjukvård.

Skyldighet att dokumentera

Utredningen har också tittat på skyldigheten att föra patientjournal och kommit fram till att det är en fråga för den enskilda legitimerade att avgöra. Om en sjuksköterska eller läkare utför en enklare åtgärd som andra icke-medicinskt utbildade också hade kunnat göra så behövs ingen dokumentation. Men om man agerar som hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar en patient ska det dokumenteras, oavsett om föreningen anses som vårdgivare eller inte.

Men den här frågan kan behöva klargöras mer, anser Socialstyrelsens utredare. Dessutom behövs bättre informationsmaterial utformat speciellt för de ideella föreningarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida