Nya riktlinjer

Personcentrerat synsätt ska styra vid demensvård

Personcentrerat synsätt ska styra vid demensvård
Alla med demens bör få sällskap vid måltiden, enligt nya riktlinjer. (Personerna på bilden har ingen koppling till texten) Arkivbild: Mostphotos

Mer vidareutbildning för personalen, rätt till dagverksamhet och trivsammare måltider, även för de som bor kvar hemma. Det är en del av de uppdaterade riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen presenterar idag.

13 december 2017

En viktig utgångspunkt för de nya riktlinjerna är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det syftar till att sätta personen med demenssjukdom i fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen, enligt Socialstyrelsen.

Många bor kvar hemma

Förslaget till de nya riktlinjerna har varit ute på remiss en tid och det har bland annat kommit kritik mot att så mycket handlat om personer i särskilt boende. Omkring 100 000 personer med demens bor kvar hemma.

– Vi har därför lagt till en ny rekommendation om så kallad anpassad måltidsmiljö i ordinärt boende, säger Stefan Brené, projektledare för arbetet med riktlinjerna.

Det innebär att när hemtjänstpersonalen kommer på besök ska en så lugn och trygg måltidsmiljö som möjligt skapas. Det kräver mer tid.

Multiprofessionellt temarbete

I de nya riktlinjerna rekommenderas också att den som har lätt till medelsvår demenssjukdom och ännu bor kvar hemma bör erbjudas dagverksamhet. Något som också innebär avlastning för anhöriga.

Socialstyrelsen ger också råd om utredning, uppföljning och utformning av vården och betonar att det handlar om ett multiprofessionellt teamarbete där flera olika yrkesgrupper ska ingå.

Utbilda personalen

För att kunna erbjuda en god och personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom behöver personalens kompetens höjas. Långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning krävs. Det beräknas innebära ökade kostnader på omkring en miljard kronor enbart för det första året.

De ökade kostnaderna beräknas bestå även på sikt eftersom de rekommenderade åtgärderna kommer att kräva ökade resurser.

Du kan läsa de nya uppdaterade riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webb.

Fakta

  • Cirka 130 000–150 000 personer har demenssjukdom i Sverige i dag.
  • Antalet som nyinsjuknar per år är omkring 20 000-25 000 personer.
  • Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida