Sjuksköterska skapade eget läkemedelsförråd av narkotika

Sjuksköterska skapade eget läkemedelsförråd av narkotika
Den anmälda sjuksköterskan byggde upp ett eget läkemedelslager vid sidan av. Arkivbild: Mostphotos

En sjuksköterska inom psykiatrin i Halland anmäls till Socialstyrelsen för att ha hanterat narkotikaklassade läkemedel på ett otillåtet sätt. Enligt anmälan har sjuksköterskan brutit mot reglerna genom att bygga upp ett eget läkemedelsförråd i syfte att distribuera till patienter.

Det är Anna Santesson, tillförordnad chefläkare inom psykiatrin Halland, som har skrivit anmälan. Hon påpekar att sjuksköterskans agerande kan vara en risk för patientsäkerheten.

– Det här har gjorts i så pass stor omfattning och med sådan oordning. Vi har även gjort en polisanmälan, säger Anna Santesson.

Ville hjälpa patienterna

Enligt Anna Santesson har sjuksköterskan själv uppgett att läkemedlen lagts undan i syfte att hjälpa patienterna. Några misstankar om eget bruk finns inte i dagsläget.

– Vi har strikta rutiner för dessa läkemedel. De ska vara inlåsta och det ska skrivas loggbok. Så har det inte varit i det här fallet, säger Anna Santesson.

Inga klagomål på läkemedelssystemet

Enligt Anna Santesson har det heller inte inkommit signaler om att läkemedelssystemet skulle fela, något som skulle kunna förklara sjuksköterskans agerande. Ingen bland den övriga personalen har framfört klagomål och några avvikelserapporter har inte skrivits.

Under utredningens gång är sjuksköterskan avstängd med bibehållen lön.

Våren 2010 avskedades två sjuksköterskorna inom äldreomsorgen i Landskrona kommun efter att stora mängder narkotikaklassade läkemedel från avlidna patienter hittades på deras arbetsrum. Vårdförbundet tog den gången strid för sjuksköterskorna som genom förlikning kompenserades ekonomiskt av kommunen samtidigt som avskedandet togs tillbaka (se relaterade artiklar).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida