rättsligt

Våldsdömd sjuksköterska jobbade kvar på akuten

Våldsdömd sjuksköterska jobbade kvar på akuten
Sjuksköterskan som dömts för grov kvinnofridskränkning kunde jobba kvar på akuten vid Södersjukhuset under ett och ett halvt år medan legitimationen utreddes av Ivo och HSAN. Arkivbild: Mostphotos

Efter fallet med den våldtäktsmisstänkte läkaren som fick jobba kvar på Södersjukhuset visar det sig nu att även en sjuksköterska, som dömts för grov kvinnofridskränkning, fortsatte jobba i ett och ett halvt år efter att domen fällts.

31 januari 2019

När det gäller sjuksköterskan var det inget som ledningen på Södersjukhuset fick kännedom om förrän HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, beslutat att återkalla legitimationen.

– Berörda chefer på sjukhuset har uppgett att de inte haft någon kännedom om att vederbörande dömts för detta brott, säger Södersjukhusets vd Mikael Runsiö, till Svenska Dagbladet.

Hotade och misshandlade sambon

Enligt SvD dömdes sjuksköterskan i början av 2017 för grov kvinnofridskränkning efter att ha hotat och misshandlat sin sambo vid ett flertal tillfällen.

Men först i slutet av november 2017 hade Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, utrett ärendet och anmälde sjuksköterskan till HSAN. Där tog det ytterligare drygt ett halvår innan legitimationen drogs i juni 2018. Först då fick Södersjukhuset veta att sjuksköterskan dömts för brottet och sades upp med omedelbar verkan.

Får inte alltid domarna

Problemet med att legitimerad sjukvårdspersonal kan jobba kvar trots att de utreds eller till och med har dömts för brott har uppmärksammats tidigare, bland annat i en granskning som Ekot gjorde 2014.

Läs också: Sexdömd sjuksköterska kunde söka nytt jobb

Då uppgav Ivo att de upplever det som ett problem att de inte alltid delges domar. Och så är det fortfarande.

– Vi får inte alltid domarna, oberoende av om brottet har begåtts inom ramen för yrkesutövningen eller under andra förhållanden. Vi kan alltså inte vara säkra på att vi blir underrättade om en yrkesutövare har blivit dömd, säger Petra Carlbaum, inspektör på Ivo.

Lång handläggningstid

I det här fallet blev Ivo ändå underrättade, men sedan tog det ett och ett halvt år innan sjuksköterskans legitimation drogs och arbetsgivaren underrättades.

När Vårdfokus frågar Petra Carlbaum på Ivo om handläggningstiden svarar hon att den beror på många faktorer.

– Om Ivo enbart har en dom som underlag för en anmälan till HSAN kan handläggningstiden kortas, men ibland finns även andra omständigheter som kan behöva utredas och ingå i anmälan och då blir handläggningstiden längre.

Ovanligt att legitimation återkallas

Under 2017 gjorde Ivo sammanlagt 36 anmälningar till HSAN som gällde brottslighet.

  • 26 av ärendena hade samband med yrkesutövningen (vanligast var stöld av läkemedel).
  • 10 av ärendena var brott som begåtts utanför yrkesutövningen (vanligast var rattfylleri).
  • 21 av de 36 ärendena gällde sjuksköterskor.
  • 11 ärenden gällde läkare och resten barnmorskor, tandläkare, apotekare och psykolog (ett vardera).

Endast 4 legitimationer återkallades på grund av brottslighet i eller utanför yrket. I 27 ärenden ålades personen prövotid av HSAN.

Läs också: Allt fler sjuksköterskor får prövotid

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida