Apotekstjänst skyller svårigheterna med leveranser på Apoteket

Apotekstjänst skyller svårigheterna med leveranser på Apoteket
Ägaren till Apotekstjänst AB är inte orolig för patienternas säkerhet. Rutinerna fungerar bättre nu, säger han. Arkivbild: Colourbox

Apotekstjänst AB:s ägare skyller en del av sina problem på det statliga Apoteket. Men där hävdar marknadschefen att de har lämnat över informationen som har efterfrågats.

2 september 2013

Apotekstjänst AB var det billigaste alternativet när regionerna i Västra Götaland och Halland valde vem som skulle få ansvar för att leverera dosdispenserade läkemedel. Företaget har inte någon tidigare erfarenhet av läkemedelshantering, men Gerhard Versteegh, ägare till Bonver som i sin tur äger Apotekstjänst, skyller en del av svårigheterna på det statliga Apoteket AB.

– Eftersom vi är nya i branschen har vi inte vetat i detalj hur allt fungerar. Vi är beroende av att Apoteket levererar register med korrekta leveransadresser, vilket inte har varit fallet hittills, säger han.

Bristande rutiner

Företaget har fått mycket kritik för försenade leveranser av dosmedicin. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Uddevalla sa i en intervju att hon aldrig hade varit med om något liknande. Gerard Versteegh medger att rutinerna inte har varit tillräckligt bra.

– Våra rutiner för påminnelser om att dosrullarna har tagit slut varit otillräckliga och vi håller på att förbättra dem. Vi vill att vårdens personal ska vara nöjda med våra tjänster och kommer att ha mer kontakt med dem.

Han är kritiskt till hur avregleringen av leveranser av dosmediciner gick till och hade velat se en sorts omställningsbolag. Besvikelsen mot Apoteket AB gäller även överlämning av information om kontaktpersoner, volymer med mera där han hävdar att de först fick register som inte längre var aktuella.

Vill underlätta

I upphandlingsunderlaget står det att Apoteket AB ska ge den nya leverantören all den information företaget behöver. Det anser Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket AB, att de har gjort.

– Vi har skickat samma information till Svensk Dos som levererar dosmediciner i Region Skåne och de har klarat sitt uppdrag. Men vi vill göra allt för att underlätta eftersom vi vet hur viktigt det är för patienterna att det här fungerar. Vi ser att antalet dospatienter sjunker och det är allvarligt eftersom dosförpackningen är en säkerhet för patienter, anhöriga och personal, säger hon.

Eva Fernvall tror att underlaget i upphandlingen var otydligt och att det kan vara en anledning till Apotekstjänst AB inte insåg komplexiteten med att leverera dosmediciner.

– Ordinationer ska granskas, maskiner ska fungera, att det är rätt läkemedel ska säkerställas och det ska finns rutiner för att läkemedlet kommer till rätt kund i rätt tid. Det här är inte bara en logistisk tjänst.

På Apotekstjänst AB säger Gerard Versteegh att problemen med leveranser av dosmediciner har varit större än vad han väntade sig. Men han tycker att företaget är på rätt väg och är inte orolig för patienternas säkerhet.

– Jag är lugnare nu. Jag börjar se att det fungerar, vi har inga restnoteringar på dosmediciner längre.

Avvikelserapporter

Vad kommer ni att göra åt alla de avvikelserapporter som har kommit in till Inspektionen för vård och omsorg?

– De flesta bygger på missuppfattningar. Men vi ska se till att anpassa oss till hur vårdpersonalen vill ha det. Vi följer upp alla avvikelser och förbättrar våra it-system och processer samt vidareutbildar vår personal.

Sju landsting till har anlitat er som leverantör av dosmedicin från den 1 september – är du orolig för hur ni ska klara uppdraget?

– Jag är fortfarande inte trygg när det gäller tillgången till adressregister från Apoteket – men jag är trygg när det gäller hur vår påminnelsehantering fungerar och hoppas verkligen att vi inte behöver uppleva samma svårigheter som vi har gjort i Västra Götaland.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida