Forskning

Lyckade försök bekämpa infektioner utan antibiotika

Lyckade försök bekämpa infektioner utan antibiotika
Möss som infekterades med stafylokocker tillfrisknade av cancerläkemedel. Arkivbild: Mostphotos

Länge har forskarna letat efter behandlingsalternativ till antibiotika, när bakterier i allt snabbare takt blir resistenta mot läkemedlen. Två helt olika metoder har med lovande resultat prövats på möss.

Vid en bakterieinfektion uppstår alltid en inflammation. Inflammationen är ett tecken på att kroppens immunsystem aktiverats i syfte att ta död på det främmande ämnet, det vill säga bakterien. Men vid svåra infektioner som sepsis överreagerar immunförsvaret så att livshotande skador uppstår.

Hittat avstängningsknapp

På grund av resistens och multiresistens har det blivit svårt att behandla vissa infektioner med enbart antibiotika.

En forskargrupp vid Lunds universitet tror sig nu ha funnit en ”avstängningsknapp” för den skadliga inflammationen. Deras resultat presenterades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Science.

I Aktuellt om Vetenskap & Hälsa beskriver Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi, att man hos möss med njurbäckeninflammation har hittat ett par transkriptionsfaktorer – en sorts genreglerare – som styr tillverkningen av proteiner från vissa gener: IRF-3 och IRF-7 (IRF = interferon regulatory factor).

När forskarna med genteknik slog ut IRF-3 blev mössen allvarligt sjuka. När IRF-7 blev kvar ensamt drabbades mössen av en kraftig inflammation, blodförgiftning och bölder i njurarna.

När de gjorde tvärtom och i stället motarbetade effekten av IRF-7 i samma sorts möss blev de av med såväl infektionen som inflammationen, precis som om de hade fått en fungerande antibiotikakur.

Försöken är gjorda på möss med njurbäckeninflammation, men enligt forskarna skulle själva principen kunna gälla också vid andra sjukdomar.

Cancermedel slog ut infektionen

En annan forskargrupp vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i USA har upptäckt att ett cancerläkemedel, en så kallad topoisomerashämmare, som blockerar enzymet topoisomeras 1 kan förhindra immunförsvaret att överreagera vid exempelvis sepsis. Även deras försök är gjorda på möss och nyligen publicerade i Science.

I ett av försöken användes ett ämne som ledde till att djuren drabbades av en septisk chock. Av de möss som fick en mindre mängd av topoisomerashämmaren överlevde nio av tio. Samtliga möss som inte fick behandling dog inom 40 timmar.

När djuren infekterades med gula stafylokocker överlevde sju av tio behandlade möss, jämfört med en av tio bland dem som inte fick någon behandling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida