Metodutveckling

Sepsis upptäcks snabbare med nytt arbetssätt

Sepsis upptäcks snabbare med nytt arbetssätt
Precis som vid hjärtinfarkt och stroke vet alla inom ambulansen och på akutmottagningarna i Sörmland numera vilka parametrar som ska kollas för att tidigt upptäcka blodförgiftning hos patienterna.

Genom att styra upp omhändertagandet av patienter med misstänkt sepsis kan akutmottagningarna i Sörmland tidigt sätta in rätt behandling.

Sedan i våras har personalen vid de tre akutmottagningarna i Sörmland och inom länets ambulanssjukvård provat ett arbetssätt som gör att patienter som misstänks ha drabbats av svår blodförgiftning upptäcks snabbare.

Tidigare upptäcktes och behandlades endast 15 procent av dessa patienter inom en timme. I dag är den siffran närmare 50 procent.

Enkel checklista

Men det är inga nya metoder eller nya fantastiska upptäckter som gjort det möjligt. I stället har man gjort en lokal anpassning av det brittiska verktyget UK sepsis trust. I detta har det bästa av gammal beprövad och evidensbaserad kunskap förts samman till en enkel checklista över hur man bäst hittar patienter med sepsis.

I Sörmland används verktyget numera på alla patienter med misstänkt infektion eller på allmänt dåliga patienter som kommer akut till sjukhusen i Sörmland.

Laktat tas snabbare och oftare

Många av de saker som finns med på listan, exempelvis att kolla blodtrycket och andningsfrekvens, görs redan i dag på många patienter. Men laktat, som är ett viktigt blodprov för att hitta sepsispatienter, tas nu betydligt snabbare och på flera patienter.

– Den avgörande skillnaden mot tidigare är att alla har blivit medvetna om hur farligt det är och att blodförgiftning kan vara en orsak till att en patient mår dåligt eller försämras. I dag tänker vi ”sepsis” och inte bara ”nedsatt allmäntillstånd”, säger infektionsöverläkaren Malin Enarsson som lett projektet.

Vid sepsis är det snabba omhändertagandet a och o. Av de farligaste varianterna dör uppemot hälften av patienterna. Malin Enarsson liknar förloppet vid en lavin; när en snöboll väl satts i rullning och har blivit för stor är det väldigt svårt att stoppa den.

Patienter med sepsis varje dag

Studier har visat att för varje timme som man väntar med att ge antibiotika ökar dödligheten med åtta procent vid allvarlig sepsis. För var femte patient där man gör enkla åtgärder som att ge syrgas, vätska och antibiotika inom en timme räddas ett liv. Dessa enkla åtgärder sammanfattas i något som kallas Sepsis Six (se faktaruta).

Med tanke på att cirka 2 av 1 000 personer varje år drabbas av sepsis i samhället blir det alltså en hel del liv som kan räddas. Bara i Sörmland kommer det in mellan en och två patienter med allvarlig blodförgiftning varje dag.

De flesta upptäcks i ambulansen

Sedan det nya arbetssättet började införas upptäcks numera cirka 70 procent av alla patienter med svår sepsis redan i ambulansen. När de väl kommer till akutmottagningen behöver patienten inte vänta utan kan omgående få rätt behandling.

Det nya arbetssättet har tagits fram som en del av Sveriges kommuner och landstings nationella projekt Bättre flöde i vården. Inom kort ska det även börja användas på vanliga vårdavdelningar i Sörmland.

Sepsis Six

  1. Syrgas
  2. Odlingar, inklusive blododlingar
  3. Provtagning inklusive laktat
  4. Vätska intravenöst
  5. Antibiotika intravenöst
  6. Urinkateter för urinmätning

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida