Vill ha ett nationellt larmsystem

Ett nationellt databaserat larmsystem för feldoseringar. Det är något som verksamhetschefen på barn- och ungdomskliniken i Kalmar länge har önskat. Än har han inte fått gehör.??

I alla tider har sjukvårdspersonal rådfrågat varandra när de har känt sig osäkra om vilken styrka som ska ges eller hur en injektion eller infusion ska blandas till. Men det är upp till den enskilde vårdaren om hon eller han vill ha den hjälpen. Det finns inga lagar eller förordningar som säger att vissa läkemedel alltid måste kontrolleras extra noga innan de blandas till och ges.?

På apoteken har det länge varit regel att alla receptförskrivna läkemedel ska signeras av två personer innan de får lämnas ut till kunden. Numera görs kontrollen via en skanner som slår larm om receptarien eller apotekaren råkar ha tagit fel läkemedel eller fel styrka.?

Inom sjukvården, där tempot ofta är betydligt högre och där det dagligenhanteras stora mängder läkemedel finns inget sådant övergripande regelverk till skydd för enskilda patienter – och personalen. ?

– Det minsta man kan begära är att Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting tar fram ett nationellt datasystem som larmar vid uppenbara feldoseringar, säger Pär Ansved som är överläkare och verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken i Kalmar.?

Han har i flera debattartiklar försökt få myndigheterna att lyssna på förslaget, men hittills har ingenting hänt.??

Sedan flera fall av feldoseringar har uppdagats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har ledningen där lovat att snarast försöka få fram ett sådant datasystem.?

– Men det räcker inte att en klinik gör det. Det här är en fråga som rör all slutenvård, framför allt vården av barn där marginalerna är små, säger Pär Ansved.

Kontakt: anjak@ltkalmar.se  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida