Arbetsgivarna beklagar om avtalet sägs upp

Vårdförbundets styrelse diskuterar just nu om avtalet ska sägas upp den 31 oktober. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting tycker däremot att det är konstigt att säga upp avtalet redan efter två och ett halvt år.

29 oktober 2007

På många håll i landet är Vårdförbundets medlemmar upprörda över det låga löneutfallet. Bland andra har Stockholmsavdelningens representantskap krävt att avtalet sägs upp. Under ett par dagar diskuterar nu Vårdförbundets styrelse och förbundsråd strategier för det fortsatta lönearbetet. Ännu har vi inte lyckats få någon kommentar från styrelsen.

Lena Emanuelsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting, SKL, tycker det är trist att diskussionen förs.

– Det är konstigt att inte ge avtalet mer än två och ett halvt är. Det här är ett långsiktigt åtagande som vi gick in i på Vårdförbundets initiativ. Vi hoppas att det finns en vilja att låta avtalet bestå, säger hon.

Hon delar inte åsikten, som förs fram i Vårdförbundet, att landsting och kommuner inte följer avtalets intentioner.

– Avtalet bygger på lokal lönebildning och konsekvensen blir att löneprocessen hanteras olika i kommuner och landsting. Men det är inga enkla frågor och vi är beredda att även i fortsättningen stödja våra medlemmar så att intentionerna i avtalet kan följas, säger Lena Emanuelsson.

Dialogen behöver utvecklas

En av de frågor som diskuteras mycket hos arbetsgivarparten är hur dialogen mellan chefer och medarbetare ska kunna utvecklas. Ett annat område är kopplingen mellan löneöversyn, budget och verksamhet.

– Målet är att en analys av vilken löneökning som behövs ska göras redan när budgeten läggs. Vi får en del signaler om att det inte är alldeles enkelt. Budgetarbetet inleds ju långt innan löneöversynen börjar.

Vårdförbundets medlemmar är missnöjda med löneutfallet, men Lena Emanuelsson anser att de procenttal som diskuteras i medierna är gamla siffror som inte stämmer längre.

– Enligt våra uppgifter, som bygger på färdiga siffror och på beräkningar, så hamnar utfallet på i genomsnitt 3,5 till 4 procent. Det är inget dåligt utfall.

Om Vårdförbundets styrelse beslutar sig för att säga upp avtalet så upphör det den 31 mars och dagen efter ska ett nytt avtal vara färdigt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida