I dag säger Vårdförbundet upp avtalet

Vårdförbundet säger upp avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Missnöjet med de låga lönenivåerna blev för stort.

31 oktober 2007

– Vi kan inte vänta längre på att arbetsgivarna börjar följa intentionerna i avtalet. Det är allt för få som har kommit igång med lokala löneanalyser och lönesamtal med lönesättande chef, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

I dag kommer Vårdförbundets representanter att lämna en formell uppsägning av det avtal som har löpt under två och ett halvt år.

– Det är tråkigt att behöva ta till så drastiska åtgärder men det är nödvändigt i dagsläget. Våra medlemsgrupper är för lågt avlönade och vi kan tyvärr inte se en tydlig vilja till förändring av det hos de lokala arbetsgivarna, säger Anna-Karin Eklund.

Det är efter långa och många diskussioner som Vårdförbundets styrelse i dag tog beslutet att säga upp avtalet. Fördelar och nackdelar har vägts mot varandra.

– Det finns en risk att processen stannar upp och att vi tappar energi på de ställen där det har fungerat bra. Fördelen är att vi återigen får en samlad kraft att diskutera hur lönesättning ska gå till.

Att lönebildningen ska vara lokal är ingenting som Vårdförbundet vill gå ifrån. Däremot är man missnöjd med löneutvecklingen under de senaste åren. Anna-Karin Eklund säger att situationen hade varit en annan om kommuner och landsting varit beredda att höja lönenivåerna.

– Vi har tagit upp det i våra samtal med arbetsgivarorganisationen, SKL, men de har svarat att de inte har något mandat att göra något åt den lokala lönesättningen. Det här är en markering från vår sida att om arbetsgivaren vill ha den här typen av avtal så måste de följa intentionerna i det, säger Vårdförbundets ordförande.

Ulla Althin, ordförande i Stockholmsavdelningen, tycker att det är ett klokt beslut, med tanke på hur läget ser ut i Stockholm.

– Här har arbetsgivarna inte uppfyllt intentionerna i avtalet. Nu får vi spåna vidare kring vad som ska ingå i ett nytt avtal. Samtidigt får vi inte tappa farten utan fortsätta jobba aktivt med det nuvarande avtalet tills det går ut.

Även i Skåne är de nöjda med beslutet.

– Det var nödvändigt att säga upp avtalet. Det byggde på ett gemensamt förtroende mellan parterna där våra medlemmars kunskaper skulle värderas. Tyvärr har arbetsgivaren inte uppfyllt sin del av avtalet, säger Pia Andorff, ordförande i Skåne.

Senast den 1 april ska ett nytt avtal vara klart.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida