Inte så ovanligt med strejk

Förra gången tog Vårdförbundet fram sitt grövsta artilleri.

Strejk är det starkaste vapnet som ett fackförbund har för att driva igenom sina krav. Förra årets lönestrid får illustrera hur vägen dit ser ut.

På hösten 2007 sade Vårdförbundet upp det centrala avtalet som gällde tills vidare, förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare hade kört fast.

I februari 2008 kallades medlare in med uppgift att nå en överenskommelse. Samtidigt förberedde sig Vårdförbundet på konflikt. Alla avdelningar gav förslag på vilka arbetsplatser som kunde tas ut i strejk, något som förbundsstyrelsen fattar beslut om. För största effekt strävade man efter en jämn fördelning över landet och försökte undvika områden som skulle drabba patienterna på ett orimligt sätt, eller kunna uppfattas som samhällsfarliga åtgärder.

I slutet av mars stod det klart att inte heller medlarna hade lyckats ena parterna och Vårdförbundet varslade om konflikt 14 dagar innan den bröt ut. I april utlöstes den första strejkvågen och medlemmar började lägga ned arbetet.

Samtidigt som medlemmar över hela landet kämpade för högre löner fortsatte febrila förhandlingar på högsta nivå. I slutet av maj gav de resultat. Då kom Vårdförbundet överens med arbetsgivarna om ett nytt avtal.

Detta var fjärde gången som Vårdförbundet gick ut i strejk. Tidigare lönestrider var 1980, 1986 och 1995.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida