När chefen slingrar sig

Hittills har vi beskrivit en utopi — hur det borde fungera. I verkligheten ser det annorlunda ut. Så här tacklar du chefens vanligaste invändningar under lönesamtalet.

Kvaliteten på lönesamtalen varierar runt om i landet. På vissa ställen fungerar de bra, andra rapporterar om rena skräckexempel där chefen bara skickar ett sms med besked om den nya lönen.

Kerstin Sjöström, förbundsombudsman i Jämtland och Västernorrland, tycker dock att det generellt har blivit bättre. Vi bad henne om hjälp med att bemöta fyra vanliga stötestenar.

»Du är jätteduktig men det finns inte mer pengar.«

– Det är inte arbetsgivarens ekonomi som ska diskuteras, utan mitt bidrag till verksamheten. Det finns visst pengar, landstingens budget är på flera miljarder kronor och det handlar helt enkelt om prioriteringar. Kör man fast kan den förtroendevalda på arbetsplatsen kopplas in.

»Ni är lika duktiga allihop.«

– Alla kan omöjligt vara exakt likadana. Det ska finnas en lönedifferentiering. Om det i slutänden ändå blir samma löner ska det baseras på en grundlig bedömning utefter lönekriterierna.

»Om du får högre lön, får dina kolleger mindre.«

– Nu diskuterar vi min lön, inte kollegernas. Chefen ska inte lägga över ansvaret för andras löner på en anställd.

»Om jag fick bestämma så skulle du få mer.«

– Be att få tala med chefen ovanför. Den som förhandlar måste ha rätt mandat.

Men det är inte alltid arbetsgivarens fel att det inte fungerar, även de anställda måste ta sitt ansvar. Den som till exempel struntar i sitt lönesamtal har försuttit sin chans.

– Just nu befinner vi oss i en kris och det kanske inte är läge att byta jobb. Men generellt finns det en offermentalitet i yrkeskåren och en ovilja att själv åstadkomma en förändring. Lite trygghetsnarkomani, säger Kerstin Sjöström.

Ska man säga upp sig om inget hjälper?

– Ja, det tycker jag. Lönen är en viktig del. Har man en chef som inte ser och inte premierar insatser är det dags att gå.

Vad gör man om landstinget har monopol som arbetsgivare?

– Kommunerna konkurrerar, liksom privata företag. Vi har sett flera exempel på att det enda som hjälper är att flytta på sig.

LÄS MER om lönesamtalet och hur man som medlem kan påverka på Vårdförbundets hemsida. Gå in på www.vardforbundet.se och klicka på Min anställning – Lön.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida