Nytt beslut

Visselblåsare fälls för forskningsfusk efter Macchiariniskandalen

Visselblåsare fälls för forskningsfusk efter Macchiariniskandalen
Nu fälls forskare som deltagit i arbetet med studierna och de vetenskapliga artiklarna, ledda av Paolo Macchiarini, för oredlighet.

Efter beslut av Karolinska Institutets rektor fälls nu sju forskare för oredlighet, efter att ha deltagit i Macchiarinis studier och författandet av artiklarna. Ytterligare 31 forskare bedöms klandervärda. Bland forskarna finns några av visselblåsarna.

Ärendet där forskarna nu fälls av Karolinska Institutets rektor gäller sex forskningsartiklar där kirurgen Paolo Macchiarini är en av huvudförfattarna.

Forskningen som redovisas i artiklarna avser transplantationer av syntetiska proteser i luftstrupar på människor. Artiklarna beskriver det kliniska förloppet för tre patienter som opererades på Karolinska universitetssjukhuset.

Tidigare beslut ändras

Dagens beslut har fattats efter en ny utredning av de sex artiklarna. Beslutet innebär att det tidigare beslutet från 2015 från KI:s dåvarande rektor ändras.

Utredningen visar på en rad allvarliga felaktigheter och vilseledande information i de granskade artiklarna. Det gäller:

• Fabricerade och snedvridna beskrivningar av patienternas tillstånd både före och efter operationerna.
• Att det saknades underlag för att det krävdes behandling på så kallad vitalindikation, som sista utväg för överlevnad.
• Att det saknades säkra djurdata som måste föregå studier på människor med oprövad teknik.
• Det saknades forskningsetiskt tillstånd.
• Det saknades godkänt informerat samtycke från patienterna.

Tre av författarna var bland de så kallade visselblåsarna som 2014 anmälde Paolo Macchiarini för misstanke om oredlighet i forskning. En av dem fälls för oredlighet och två anses klandervärda.

Kan inte undgå granskning

– Utredningen visar på felaktigheter där Paolo Macchiarini är ytterst ansvarig, men där även flera av medförfattarna har ett stort ansvar. Det hedrar de fyra visselblåsarna som kommit in med en mycket välgrundad anmälan och bidragit till att utredningen kom till stånd. Det är dock KI:s bestämda uppfattning att en visselblåsare som deltagit i en forskningsstudie och medverkat som författare till en vetenskaplig artikel inte kan undgå granskning och eventuellt ansvar för oredlighet i forskning, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Han beklagar djupt de ödesdigra följderna för patienterna och deras anhöriga. Karolinska Institutet, KI, begär av samtliga tidskrifter, The Lancet, Biomaterials, Journal of Biomedical Materials Research och Thoracic Surgery Clinics, att artiklarna dras tillbaka.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida