Avtalet klart ”10 000-kronorsfrågan ska lösas lokalt”

Avtalet klart ”10 000-kronorsfrågan ska lösas lokalt”
Foto: Getty images

Siffran 10 000 kronor, som Vårdförbundet krävt för särskilt yrkesskickliga, finns inte med. Men ordförande Sineva Ribeiro tycker ändå att det nya avtalet med SKL är tydligt: erfarna och kunniga medlemmar kan förvänta sig rejäla löneökningar de närmaste åren.

11 juni 2019

Vårdförbundets förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona (kommunala bolag) startade vid årsskiftet. I mitten av april tog medlare över. Ungefär en månad senare kunde parterna enas om ett nytt avtal.

I avtalet finns bland annat kortare arbetstider vid ständig nattjänstgöring, även i kommunerna, och partsgemensamma arbeten för att få ordning på den lokala löneprocessen och arbetstidsförläggningen. Men vad hände med Vårdförbundets yrkande på 10 000 kronor mer i månaden till särskilt yrkesskickliga?

 

.

Trots att det inte finns några siffror i det nya centrala avtalet säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro att arbetsgivarsidan mött Vårdförbundet även i detta krav — men att lösningen på 10 000-kronorsfrågan nu finns lokalt.

Vårdförbundets lokala avdelningar har under flera år försökt få arbetsgivarna att satsa på de erfarna, utan att lyckas, men till skillnad från tidigare finns nu ett centralt avtal där det står att erfarenhet ska belönas och särskilt yrkesskickliga prioriteras.

En annan viktig sak i det nya avtalet är att lönerna ska följas upp mer noggrant, både lokalt och centralt, för att det ska bli tydligt att arbetsgivarna följer avtalet och satsar på de yrkesskickliga.

Det nya avtalet gäller i tre år, men går att säga upp tidigare.

— Om vi ser att det inte händer något med lönespridningen och de särskilt yrkesskickligas löner så har vi möjlighet att säga upp det efter två år. Och det kommer vi i så fall att göra, säger Sineva Ribeiro.

Vem som ska räknas som särskilt yrkesskicklig finns inte preciserat. I stället är det upp till lokala förtroendevalda och arbetsgivare att ta fram kriterier för detta. Enligt Sineva Ribeiro handlar det om personer som jobbat i många år, som gått från novis till expert, som lyckas förmedla sin kunskap till teamet, som tar ansvar och utvecklar vården i det patientnära arbetet.

Om jag är särskilt yrkesskicklig, kan jag då förvänta mig 10 000 i lönelyft under avtalsperioden, trots att siffran inte finns med i det centrala avtalet?

— Den som räknas som särskilt yrkesskicklig ska kunna förvänta sig 3 300 kronor mer i lön under det första året. Om två år ska vi kunna se att de särskilt yrkesskickliga fått cirka 7 000 mer i löneökningar. Vi ska lösa 10 000-kronorsfrågan lokalt.

Enligt Sineva Ribeiro pekar det nya avtalet ut Vårdförbundets medlemmar som en grupp som nu ska prioriteras, även i förhållande till andra yrkesgrupper. Hon anser att det finns pengar till stora lönesatsningar även om flera regioner och kommuner går med underskott.

— Kan du satsa miljarder på nya sjukhus och betala 140 000 för en allmänläkare under juni, juli, augusti, då finns det pengar. Lokala arbetsgivare ska veta att det här avtalet kommer att kräva en omprioritering.

Detta innehåller avtalet

  • Liksom tidigare avtal är nya HÖK 19 sifferlöst. Det betyder att löneutrymmet avgörs lokalt, ytterst av regionernas och kommunernas politiker.
  • Nytt i avtalet är att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras. Vem som är särskilt yrkesskicklig ska konkretiseras lokalt i dialog mellan fack och arbetsgivare.
  • Extra noggranna uppföljningar och analyser, både lokalt och centralt, av lönerna ska visa om arbets­givarna följer avtalet och prioriterar särskilt yrkesskickliga och ökad lönespridning.
  • Den som har gått en längre utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren ska få ett samtal med sin chef om lön och arbetsuppgifter.
  • Sänkt veckoarbetstid vid ständigt nattarbete gäller nu även i kommuner och kommunala bolag. Från den 1 april 2020 är heltidsmåttet 34 timmar och 20 minuter.
  • Alla regioner och några av de största kommunerna ska senast december 2022 ha börjat införa karriär­modeller.
  • Avtalet gäller för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i regioner, kommuner och kommunala bolag.
  • HÖK 19 gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022, men är möjligt att säga upp efter två år.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida