kvinnohälsa

12 av 16 lämnar Min barnmorska på Karolinska: ”Vi slår knut på oss själva”

12 av 16 lämnar Min barnmorska på Karolinska: ”Vi slår knut på oss själva”
75 procent av personalen från den unika vårdmodellen Min Barnmorska har sagt upp sig efter att de fått ett nytt kritiserat schema av Karolinska universitetssjukhuset. En av dem är Fatima Berthelsen. Foto: Privat och Getty Images.

12 av 16 barnmorskor från Min barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset har sagt upp sig. Fatima Berthelsen är en av dem som kastat in handduken i protest mot det nya schemat: "Det kommer inte vara någon kvar om vi inte hittar en kompromiss".

De flesta av de barnmorskor som tidigare jobbade i projektet Min barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har sagt upp sig. Ytterligare två planerar att göra det om villkoren inte förändras och chefen för gruppen lämnar också sitt uppdrag i förtid.

– Jag ser inte från ledningens håll att man vill satsa på det arbetssättet vi hade i projektet som vi visat är välfungerande. Det handlar inte bara om våra scheman utan om förlossningsrädda kvinnor. Jag kan inte sitta på möten och planera för något jag inte kan stå för. Vi har inte chefer som är utbildade inom förlossningsvård och det skiner igenom. Vi har ett ledarskap som inte ser de behov vi har i förlossningsvården, säger Susanne Albertsson, tillförordnad omvårdnadschef för Min barnmorska.

Barnmorskan Fatima Berthelsen är en av dem som som lämnade in sin uppsägning kort efter att kollektivavtalet och schemat gjordes om för de som arbetat i Min barnmorska. Under uppsägningstiden jobbar Fatima Berthelsen kvar med det nya kritiserade schemat.

”Otroligt hälsoskadligt – går inte riktigt att stå upp”

Fatima Berthelsen, barnmorska.
Fatima Berthelsen, barnmorska. Foto: Privat.

– Det är ett schema som inte fungerar och känns otroligt hälsoskadligt. Jag har precis jobbat klart två nätter där jag haft två kvällar 16 till midnatt, och sedan till 07.30 ovanpå det eftersom jag tagit emot samtal från gravida på natten. Det känns helt galet eftersom det inte riktigt går att stå upp efter både kvällspass och sedan nattpass ovanpå det, säger hon.

Hon anser inte att hon kan bedriva vårdmodellen caseload midwifery som tidigare med det nya schemat utan att det går ut över den egna hälsan.

– Vi känner för våra kvinnor så vi försöker göra så att det märks så lite som möjligt för dem. Men vi slår knut på oss själva med det här, säger hon.

Enligt siffror som Vårdfokus begärt ut från sjukhuset har fem barnmorskor inom projektet Min barnmorska avslutat sin anställning i januari och tre i december. Sjukhuset lämnar inte ut uppgifter om hur många som sagt upp sig och arbetar kvar under uppsägningstiden, men flera barnmorskor på enheten bekräftar att 12 av 16 sagt upp sig.

Fatima Berthelsen vet inte om alla som slutar gör det på grund av ändrade villkor i schemat, men hon tror absolut det bidrar.

– Det kommer inte vara någon kvar om vi inte hittar en kompromiss som liknar en team-kontinuitet för kvinnorna. Vi kan inte jobba kvar när vi vet vad vi har haft, den här förändringen är helt ohållbar, säger hon.

Oklar framtid för ”caseload”-modellen

Fatima Berthelsen är kritisk till de organisationsförändringar hon anser har tagits högt upp och långt bort från de barnmorskor och gravida det berör.

Sjukhuset har i samband med att de avslutade projektet Min barnmorska ansökt hos Region Stockholm om att bedriva en ”sammanhållen vårdkedja” för vissa gravida som behöver extra stöd. Men det är fortfarande oklart om sjukhuset kommer få tillstånd och hur verksamheten ska utformas.

Haft hög kontinuitet för födande

Under Min barnmorska-projektet med det gamla avtalet och schemat kunde 83 procent av de gravida ha med en barnmorska de känner vid förlossningen. Det är enligt Fatima Berthelsen osannolikt att den siffran kommer upprätthållas med den nya modellen ”sammanhållen vårdkedja” som nu upphandlas av regionen.

Färre medicinska interventioner med tryggt team

En rapport om resultaten av projektet Min barnmorska visar att:
Inga ökade risker för vare sig mor eller barn kunde identifieras i gruppen av gravida som erhållit vård i Min barnmorska. 83 procent av de gravida kunde ha en barnmorska de redan kände med vid födsel.

  • Gravida i Min barnmorska hade signifikant färre medicinska interventioner under födseln som induktion, epiduralbedövning, värkförstärkande dropp, klipp i mellangården och håltagning av fosterhinnorna.
  • Signifikant färre kvinnor födde barn med planerat kejsarsnitt och signifikant fler födde barn spontant vaginalt.
  • Signifikant färre barn föddes före vecka 37+0 i jämfört med standardvård.
  • Under tidsperioden var det inga barn som dog i magen hos de kvinnor som vårdades.
  • Signifikant färre barn utvecklade behandlingskrävande gulsot.
  • Kvinnor inom Min barnmorska vistades i genomsnitt 8 timmars kortare på sjukhuset i samband med födsel och eftervård.
  • Det var inga statistiska skillnader mellan grupperna gällande akut kejsarsnitt, instrumentell vaginal födsel, grad 3 och 4 bristning, stor blödning eller låg APGAR vid 5 minuters ålder.
  • Enligt patientenkäter var de flesta kvinnor mycket nöjda med vården.

    Källa: Slutrapport för projekt Min Barnmorska, Karolinska Universitetssjukhuset, februari 2023.

På sjukhusets hemsida står att Min barnmorska kommer att finnas kvar, men i en ny form. Sjukhuset skriver att den gravida som väljer det erbjuds ett ”sammanhållet omhändertagande” och att ”du kommer att följas av ett team av barnmorskor som kan komma att vara med dig när du föder barn”.

– Om sjukhuset inte kan fortsätta med samma kontinuitet för kvinnorna är det en oerhörd sorg. De vattnar ur hela konceptet om de kallar det sammanhållen vårdkedja utan att ha samma kvalitetsmått som vi haft, säger Fatima Berthelsen.

Skräddarsytt avtal som slopas

Det gamla avtalet, som tecknades mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren i december 2019, innebär att barnmorskorna inom ”Min barnmorska” har en veckoarbetstid där de hälften av tiden arbetar med mödravård eller har schemalagda pass på förlossningsavdelningen.

Resten av arbetstiden står de till arbetsgivarens förfogande för att bistå vid de inskrivna kvinnornas födslar. Därutöver har de viss tid med så kallad caseloadtid som är en slags beredskap så att en i teamet alltid finns tillgänglig för att bistå vid födsel.


Barnmorskekollegan Eleni Asreghan är också oroad över utvecklingen.

– Vi får se om Min barnmorska finns kvar. Avtalet är inte godkänt än och vi har inte fått besked om i vilken form det ska vara kvar. Just nu är allt väldigt oklart, säger hon.

Kollegorna har tillsammans skrivit ett brev till sjukhusledningen och en debattartikel om sitt missnöje med de nya arbetsvillkoren.

Vårdfokus har sökt överordnade chefer på Karolinska universitetssjukhuset, men de har inte återkommit.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida