Fackligt

Skräddarsytt avtal för barnmorskor som följer gravida hela vägen

Skräddarsytt avtal för barnmorskor som följer gravida hela vägen
Det nya projektet Min barnmorska bygger på caseloadmodellen, där samma barnmorska/team följer den gravida genom mödravård, förlossning och eftervård, ställer krav på nya arbetstidsmodeller

Tid för vila och återhämtning och 6 000 kronor extra i månaden. Det är några av delarna i det nya avtal som Vårdförbundet tecknat med arbetsgivaren för de barnmorskor som är anställda inom projektet "Min barnmorska" på Karolinska Huddinge.

25 februari 2019

Det har inte varit helt enkelt att hitta ett avtal som passar barnmorskorna inom  projektet ”Min barnmorska” på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet är bland de första i Sverige med att implementera vårdmodellen caseload där ett och samma barnmorsketeam så långt det är möjligt följer den gravida från mödravård till förlossning och eftervård.

Som Vårdfokus berättat tidigare infördes modellen i Sollefteå för lite mer än ett år sedan och startade i höstas på Karolinska i Huddinge.

Emma Jonsson. Foto: Jenny Törnberg

– Eftersom barnmorskorna behöver stå till arbetsgivarens förfogande under stor del av sin tid har det varit viktigt att hitta bra lösningar för att få tillräckligt med tid till återhämtning. Det har varit den stora utmaningen,  berättar Emma Jonsson som är förtroendevald barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Modernt avtal

Hon har suttit med vid förhandlingsbordet under förra hösten och berättar att Vårdförbundet i vanliga fall inte ser så positivt på att medlemmar har så mycket tid utanför ordinarie arbetstid där de står till arbetsgivarens förfogande. Men på samma sätt som kvinnor vill ha olika alternativ för att föda barn, så behöver det finnas olika modeller för hur för barnmorskor kan arbeta.

– Vi behöver kunna teckna moderna avtal med justa villkor i takt med att vården utvecklas. Att få arbeta på det här sättet med kontinuitet och en födande i taget är för många en arbetsmiljöfråga, säger Emma Jonsson.

Det nya avtalet, som tecknades mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren i december, innebär att barnmorskorna inom ”Min barnmorska” har en veckoarbetstid där de hälften av tiden arbetar med mödravård eller har schemalagda pass på förlossningsavdelningen. Resten av arbetstiden står de till arbetsgivarens förfogande för att bistå vid de inskrivna kvinnornas födslar. Därutöver har de viss tid med så kallad caseloadtid som är en slags beredskap så att en i teamet alltid finns tillgänglig för att bistå vid födsel.

Viktig vila

Även under caseloadtid är barnmorskan garanterad elva timmars dygnsvila, så om barnmorskan kallas in till en förlossning med en av ”sina” gravida, eller från sitt team, men förlossningen drar ut på tiden, blir hon avlöst av ordinarie personal på förlossningen, stänger av sin telefon och får tid för vila och återhämtning.

I projektet räknar man med att 80 procent av de gravida kommer att ha en känd barnmorska med vid förlossningen.

”Min barnmorska” har i dag sju barnmorskor uppdelade på två team. Arbetet med att ta fram avtalet har skett i nära samarbete med barnmorskorna i projektet berättar Emma Jonsson och hon säger att de är nöjda med resultatet. Samtliga barnmorskor ingår i avtalet oavsett om de är organiserade i Vårdförbundet, eller i SRAT eller är oorganiserade, eftersom Vårdförbundet är den kollektivavtalsbärande parten.

Avtalet kommer att utvärderas tillsammans med Vårdförbundet om ett år och när projekttiden går ut om två år får Vårdförbundet ta del av den större utvärderingen, det står inskrivet i avtalet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida