Barnläkare oroas över att shaken baby-syndromet ifrågasätts

Barnläkare oroas över att shaken baby-syndromet ifrågasätts
Hjärnskador till följd av tillfogat våld drabbar oftast 2–3 månaders spädbarn när skrikighet är som vanligast, vilket anses vara en viktig riskfaktor för att drabbas av barnmisshandel. Arkivbild: Colourbox

"Finns inget som talar för att diagnosen sätts allt för frikostigt", skriver de i en debattartikel.

17 februari 2014

I två uppmärksammade fall har föräldrar som tidigare dömts för skakvåld mot sina barn beviljats resning för att det har kommit fram nya rön kring diagnosen shaken baby syndrome.

Men nu reagerar svenska barnläkare mot dessa nya uppgifter. I en artikel på DN debatt skriver de att ”förnekande av barnmisshandel har varit ett återkommande fenomen i Sverige under de sista femtio åren både av allmänheten och av professionella, som saknat ett barnperspektiv”.

Enligt de sju barnläkarna som undertecknat debattartikeln finns det ingen anledning att ifrågasätta det vetenskapliga underlaget för shaken baby-syndromet, som numera går under begreppet ”abusive head trauma”. De är djupt oroade över de alternativa medicinska förklaringar som nu lanseras och skriver:

”Att utelämna relevanta fakta, hänge sig åt konstlade tolkningar och flagrant felcitera medicinsk litteratur är djupt oetiskt. Det är med stor oro vi konstaterar att flera läkare som anlitats av försvarsadvokater för att avge medicinska yttranden i svenska domstolar i brottmål och LVU-mål brustit i sin professionalitet”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida