Barnmorskefallet

Barnmorskan: ”Läkemedlet stod fel i vagnen”

Barnmorskan: ”Läkemedlet stod fel i vagnen”
Rättegången i Attunda tingsrätt. Tecknare: Carina Eriksson.

Barnmorskan hade sagt upp sig för att hon inte ansåg att det gick att ge patientsäker vård, berättade hon inför rätten i dag. Sedan dog ett barn och hon själv står åtalad för händelsen. I dag svarade hon på frågor om sitt agerande.

Barnmorskan hade bara tre arbetspass kvar att jobba på Danderyds förlossningsavdelning. Hon hade sagt upp sig för att hon tyckte att arbetsbelastningen var extrem och att det inte gick att jobba patientsäkert. Inför rätten i dag fick hon förklara vad som hände den natten, en förlossning slutade i kaos och barnet dog senare. 

Åklagaren tycker att hon var så oaktsam att det är brottsligt och att det ledde till att barnet avled. Barnmorskan själv medger att hon gett fel läkemedel, men håller inte med om att det skulle vara slarv.

Hennes egna berättelse

I rättssalen i dag berättade hon om vad som hände och vad hon själv gjorde. Efter det följde en lång frågestund där åklagaren, föräldrarnas advokat och hennes egen advokat ställde frågor. Dessa kom att kretsa kring områden som har betydelse dels för om hon ska betraktas som oaktsam och dels för om hennes misstag ska betraktas som orsaken till att barnet avled.

Den första delen gäller varför hon gjorde misstaget att ge fel läkemedel. Hon gav det värkstimulerande läkemedlet Oxytocin. Men det var det värkhämmande Bricanyl som var ordinerat för att bromsa förlossningen då läkaren upptäckt att barnet låg med sätet före.
– Jag tar ampullen som står där Bricanyl skulle ha legat. Varför jag inte dubbelkontrollerar vad som står för läkemedelsnamn på ampullen kan jag inte förklara. Jag brukar alltid göra det.

Stod fel

Oxytocin måste ha stått fel, berättar hon, i den läkemedelskopp där Bricanyl ska stå i ett av facken i läkemedelsvagnen. Oxytocin däremot ligger alltid kvar i kartongen med tio ampuller.

– Men jag tittar efteråt, då ampullen står kvar på läkemedelsvagnen och ser att det blivit fel. Antagligen tittade jag för att jag inte gjort det innan utan tagit för givet att det var rätt läkemedel i koppen.
Under den perioden på kliniken var det undersköterskor som fyllde på läkemedelsvagnarna. Det har sedan ändrats till att barnmorskorna gör det och de signerar även en lista efteråt.

Kan inte förklara

En annan avgörande del är frågan varför barnmorskan inte berättade varken för sektionsledaren eller läkarna om sitt misstag.
– Min första tanke är att jag ska ge Bricanyl i hopp om att det ska hämma värkar. Jag springer ut för att hämta det i läkemedelsrummet och ger det till patienten. Jag tror då att jag också har larmat och att läkare ska komma. När sektionsledaren då kommer in tror jag att det beror på att jag larmat. 

Hon minns inte, men tror inte att hon berättade för kollegerna.

– Jag kan inte förklara varför. Jag minns inte för att vara ärlig. Jag var i chock och det var kaos inne i rummet.

Spräckte hon fosterhinnan?

Nästa område som kan ha betydelse för domen är om hon spräckte fosterhinnan, så kallad amniotomi. Ingreppet kan öka farten på förlossningar. Och i det här fallet skulle det enligt händelseanalysen ha gjorts av henne för att kunna sätta en skalpelektrod på barnet för att höra fosterljud.
– Jag hinner inte, för när jag undersöker henne och vi väntar in en värk så går vattnet ändå, berättar den åtalade barnmorskan.

Hon säger att de planerade att göra amniotomin och att sektionsledaren räckte henne instrumenten från andra sidan sängen, men att det låg oanvänt kvar i sängen när vattnet gick.
Efter att vattnet gick minns barnmorskan inte så mycket. Allt hände mycket fort. Läkarna kom in efter att någon i korridoren sagt till och då syntes barnets fötter. Kroppen föds snabbt fram men huvudet fastar och läkarna har först mycket svårt att få det att lossna.
Precis när de fattat beslutet att söva mamman för att få en lugnare möjlighet att få ut barnet så kommer det ut livlöst. Barnet återupplivas, men avlider efter 18 dagar.

Vänder sig till föräldrarna

Det är mycket tung stämning i rättsalen och vid ett tillfälle under dagen gråter pappan så intensivt att rätten tar en paus.
I slutet av utfrågningen av barnmorskan vänder hon sig direkt till föräldrarna för att få en chans att förklara varför hon inte informerade dem om sitt misstag.
– Jag ville göra det direkt efter förlossningen, men blev hindrad av mina kolleger som sa att ni var med barnet. Dagen efter när jag svarade på min chefs frågor om vad som hänt sa chefen att jag inte fick tala med er för att bara en speciell person på sjukhuset nu fick göra det.

Hon berättade också att hon inte blivit tillfrågad att vara med på det möte som läkarna på förlossningen hade med föräldrarna några veckor efter förlossningen.
– Jag kände aldrig till det mötet, säger barnmorskan.
I morgon är det den sista rättegångsdagen.

Fotnot. Läkemedlet som barnmorskan gav heter Syntocinon och innehåller den verksamma substansen Oxytocin. Nu har läkemedlet bytt namn till Oxytocin, vilket används som benämning på läkemedlet i denna text.

Detta har hänt

  • Våren 2014 äger en kaosartad förlossning rum på Danderyds sjukhus.
  • Mamman blir igångsatt men förlossningen fortskrider inte som den ska och ett ultraljud visar att barnet ligger i sätesläge.
  •  Läkaren ordinerar Bricanyl, som är värkhämmande, och bokar tid för kejsarsnitt.
  • Då förväxlar den åtalade barnmorskan läkemedel. Hon ger en stor dos Oxytocin, som är värkstimulerande, upptäcker vad hon gjort men berättar inte genast för sina kolleger om misstaget.
  • Förlossningen slutar i kaos och meningarna går isär om vad som hände. Barnet kommer ut livlöst och dör 17 dagar senare av skador i mag-tarmkanalen och grava hjärnskador.
  • Barnmorskan står åtalad för vållande till annans död på grund av oaktsamhet. Hon erkänner misstaget, men nekar till brott.
  • Rättegången pågår under tre dagar i Attunda tingsrätt utanför Stockholm.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida