covid-19

Forskare: Smittan bör betraktas som luftburen

Forskare: Smittan bör betraktas som luftburen
Forskarna vill lyfta fram betydelsen av luftburen smittspridning. Foto: Getty images.

Myndigheter och politiker måste börja lyssna på forskarna och fokusera mer på att förhindra luftburen smittspridning av covid-19. Det skriver forskare i BMJ.

Det är experter från Storbritannien, USA och Kina som argumenterar för att luftburen smittspridning måste anses vara den huvudsakliga smittvägen för covid-19. Artikeln publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften BMJ, British Medical Journal.

De skriver att de nya rönen får stor betydelse för hur vi ska förhindra att covid-19 sprids, bland annat när det gäller användningen av olika slags ansiktsmasker och ventilation.

Förvirring kring begreppen

Enligt artikeln har det rått förvirring kring olika begrepp som droppsmitta och luftburen smitta, men covid-19 pandemin har hjälpt till att omdefiniera vad luftburen smitta av virus innebär.

Vad som är viktigt att veta, menar de här forskarna, är att om du kan andas in partiklar – oavsett vad de kallas eller hur stora de är – så andas du in aerosoler.

Människor som är infekterade med coronavirus producerar många små aerosoler laddade med virus bara genom att andas. Är du nära en person andas du själv in dessa nästan omedelbart, men de minsta aerosolerna kan färdas lång väg, mer än två meter, de kan stanna längre tid i luften och spridas till andra som är längre bort.

Viktigt med god ventilation

Att bära munskydd, hålla avstånd och vara mindre inomhus med andra är åtgärder som minskar smittspridningen, skriver forskarna. Men det behövs större fokus på ventilation eftersom risken att bli smittad ökar i ett rum där det inte går att öppna fönster eller där det är bristande ventilation.

Experterna skriver också att kvalitén på munskydd är avgörande för att ge ett skydd mot att bli smittad. Munskydden måste ha effektiva filter och vara tättslutande för att förhindra att luftburna viruspartiklar tar sig in. Forskning har visat att vårdanställda blivit smittade när de endast använt kirurgiska munskydd, enligt artikelförfattarna.

Det här är krav som ställts av Vårdförbundets skyddsombud Per-Anders Nordström som Vårdfokus berättat om tidigare.

Covid-19 kan mycket väl bli årligen återkommande. Så myndigheter och politiker bör lyssna på forskarna och vidta åtgärder som förhindrar luftburen smittspridning för att vi alla ska kunna känna oss säkra nu och i framtiden, skriver forskarna. De påpekar också att risken att smittas via ytor nu anses vara minimal.

Sprids inte via ytor

Även den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har nyligen slagit fast att risken för att coronaviruset sprids via ytor är låg.

‒ Det finns egentligen inga bevis för att någon någonsin har fått covid-19 genom att röra vid en förorenad yta, säger Linsey Marr, expert på luftburna virus till New York Times.

Svenska Dagbladet har intervjuat flera svenska forskare som håller med.

‒ Handsprit behövs inte för att trycka tillbaka covidsmittan. Men min bedömning är att handspriten bidrar till att vi har mindre av andra smittor nu än före pandemin, säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet till SvD.

Enligt tidningen anser Folkhälsomyndigheten att risken för att bli smittad via ytor bedöms som liten, men att det inte är klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål och att det därför ändå är viktigt att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida