Yrkesutveckling

”Fortbildning är avgörande för patientsäkerheten”

”Fortbildning är avgörande för patientsäkerheten”
Det behövs ett lagkrav för att kontinuerlig fortbildning realiseras på ett likvärdigt sätt över hela landet, anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Foto: Dan Lepp och Getty Images.

Vårdförbundets krav på tio dagar per år fick inte genomslag i HÖK22. Men ett nytt riksdagsbeslut kan ge vårdpersonal lagstadgad rätt till kontinuerlig kompetensutveckling. "Jag vill se ett tydligt krav och möjlighet att följa upp det så att det går att utvärdera", säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården ska hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön, behandlingsmetoder, teknisk utrustning och läkemedel. I den statliga utredningen från 2014 som beskriver hur Sverige ska leva upp till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv står att ”professionerna ska ges möjlighet hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke och kontinuerligt uppdatera sin kompetens”.

Medlemmar i Läkarförbundet har genom sitt kollektivavtal rätt till nio dagars fortbildning per år. När det gäller lärare, förskollärare och rektorer har utbildningsdepartementet tydliggjort vikten av kontinuerlig vidareutbildning. Ansvaret för att detta sker ligger på varje arbetsgivare.

”Arbetsgivarna tar inte ansvar”

För Vårdförbundets medlemsgrupper är fortbildning i tjänsten extra sällsynt. I avtalsrörelsen inför HÖK22 krävde facket liknande villkor som läkarnas. Men någon sådan skrivelse kom inte med.

Nu finns en chans till lagstiftning på området. I maj röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande från Socialutskottet med en uppmaning till regeringen att se över frågan om krav på, och rätt till, kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården.

– Idag är det upp till varje verksamhetschef att besluta om detta, och det är inte okej. Det behövs ett lagkrav för att kontinuerlig fortbildning realiseras på ett likvärdigt sätt över hela landet, säger ordförande Sineva Ribeiro, som tillsammans med fyra andra fackliga företrädare skrivit en debattartikel där de uppmanar regeringen att skyndsamt verkställa riksdagens beslut.

Tar inte arbetsgivarna sitt ansvar?

– Jag uppfattar inte att vårdens arbetsgivare avsätter tid och resurser till kontinuerlig fortbildning. Det blir inte gjort helt enkelt. Läkarförbundets medlemmar som enligt avtal har nio dagar får bara ut sex. Våra medlemsgrupper får knappt ut några alls, de erbjuds inte ens kollegialt stöd.

Varför då?

– Arbetsgivarna säger att de inte har tiden och folket som krävs. Synen på våra kvalifikationer märks också i hur de flyttar personal mellan olika enheter utan att ta hänsyn till vilken specialitet exempelvis en sjuksköterska har.

Hur vill Vårdförbundet att en lagstadgad rätt till kontinuerlig fortbildning utformas?

– Jag vill se ett tydligt krav och möjlighet att följa upp det så att det går att utvärdera. Det är viktigt för den enskilda medlemmens utveckling, men i grunden avgörande för patientsäkerheten och att vi ska kunna följa regelverket som säger att legitimerad personal ska vara uppdaterad.

Hur många dagar per år är rimligt?

– Vi äskade tio dagar i förhandlingen om HÖK22, så något liknande vore önskvärt.

Hur stor är chansen att lagkravet realiseras tror du?

– Även om regeringen agerar så innebär det inte att det direkt införs i 21 regioner, 290 kommuner och hos alla privata arbetsgivare. Det här är en fråga som vi som representerar välfärdens bristyrken måste fortsätta driva tillsammans.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida